Nghiên cứu Kiến thức, thái độ, thực hành và tỷ lệ rối loạn Glucose máu tại hải Hậu Nam Định 2010

Y Khoa - Y Dược

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. Cộng Tác Viên xuanhung.kute xuanhung.kute bây giờ đang trực tuyến
  .:: Cộng Tác Viên ::.
  Tài liệu đã gửi: 13602
  Tài liệu đã mua: 4
  Tài liệu đã bán: 1205
  Mã số thành viên: 6868
  Hàng ngàn luận văn miến phí
  Chuyên ngành: Y Khoa - Y Dược Mã số tài liệu: 32716 Lượt xem: 34
  Thể loại: LUẬN VĂN Bookmark and Share Phản hồi: 0
  Gửi lúc: 02-12-2013 11:11 Tác giả: Chưa cập nhật
  Giới thiệu sản phẩm


  LUẬN VĂN Nghiên cứu Kiến thức, thái độ, thực hành và tỷ lệ rối loạn Glucose máu tại hải Hậu Nam Định 2010


  Đề tài: Nghiên cứu Kiến thức, thái độ, thực hành và tỷ lệ rối loạn Glucose máu tại hải Hậu Nam Định 2010

  MỤC LỤC​


  ĐẶT VẤN ĐỀ 1

  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  1.1. Những quan niệm mới về bệnh đái tháo đường 3
  1.1.1. Định nghĩa và phân loại 3
  1.1.2. Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh . 6
  1.1.3. Các yếu tố nguy cơ 8
  1.1.4. Cơ chế bệnh sinh 11
  1.2. Các nghiên cứu phòng bệnh đái tháo đường ban đầu 12
  1.3. Tình hình mắc bệnh đái tháo đường trên thế giới và Việt Nam 13

  CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17
  2.1. Đối tượng nghiên cứu 17
  2.1.1. Địa điểm nghiên cứu 17
  2.1.2 Thời gian nghiên cứu 17
  2.1.3. Đối tượng nghiên cứu 17
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 18
  2.2.1. Cỡ mẫu 18
  2.2.2. Phương pháp chọn mẫu. 18
  2.2.3. Các kỹ thuật sử dụng trong nghiên cứu. 22
  2.2.4. Các tiêu chuẩn để đánh giá bệnh 27
  2.2.5. Phương pháp thu thập số liệu 31
  2.2.6. Phân tích và xử lý số liệu 31

  CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 32
  3.1. Một số đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 32
  3.1.1. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo giới 32
  3.1.2. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo tuổi 32
  3.1.3 Phân bố đối tượng theo trình độ giáo dục 33
  3.1.4. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo nghề nghiệp 34
  3.1.5. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo dân tộc 34
  3.1.6. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo chỉ số khối cơ thể 35
  3.1.7. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo vòng bụng và tỷ số vòng bụng - vòng mông 35
  3.1.8. Phân bố khoảng thời gian nhịn đói của đối tượng nghiên cứu 36
  3.2 Đánh giá kiến thức, thái độ và thực hành của người dân 37
  3.2.1 Đánh giá hiểu biết về bệnh đái tháo đường 37
  3.2.2. Đánh giá thái độ của đối tượng điều tra về bệnh ĐTĐ 42
  3.2.3 Mô tả thực hành về bệnh ĐTĐ của đối tượng điều tra 44
  3.3. Tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường và tiền đái tháo đường 48
  3.3.1. Tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường, rối loạn glucose máu lúc đói, rối loạn dung nạp glucose máu, tiền đái tháo đường 48
  3.3.2. Phân bố tỷ lệ bệnh đái tháo đường và tiền đái tháo đường theo giới 49
  3.3.3. Phân bố tỷ lệ đái tháo đường, tiền đái tháo đường theo tuổi 49
  3.4. Tỷ lệ phân bố một số yếu tố nguy cơ 52
  3.4.1. Phân bố chỉ số khối cơ thể theo giới và tuổi 52
  3.4.2. Phân bố chỉ số vòng bụng và tỷ số vòng bụng - vòng mông theo giới và tuổi 53
  3.4.3. Phân bố tăng huyết áp theo phân loại JNC VII theo giới và tuổi 55
  3.4.4. Phân bố tiền sử gia đình đái tháo đường theo giới và tuổi 56
  3.4.5 Phân bố tiền sử sản khoa theo tuổi 56

  CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 57
  4.1. Phương pháp nghiên cứu 57
  4.2 Đặc điểm chung: 59
  4.3 Mô tả Kiến thức, thái độ và thực hành của người dân 60
  4.4 Tỷ lệ bệnh đái tháo đường và tiền đái tháo đường 62
  4.5. Tỷ lệ một số yếu tố nguy cơ của bệnh đái tháo đường và liên quan của một số yếu tố nguy cơ với rối loạn glucose máu 67

  KẾT LUẬN 70
  KIẾN NGHỊ 71
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  * Chú ý: Để xem đầy đủ bạn phải Download tài liệu về máy. Tài liệu này được thành viên Cộng Tác Viên xuanhung.kute đăng lên Luận Văn Tốt Nghiệp. Theo quy định điều khoản sử dụng, Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.


Biểu tượng cảnh báo
Bạn muốn đặt quảng cáo... Liên hệ: hon1cai.mely@gmail.com Hotline: 0975.707.313
Các tài liệu tương tự:
Các tài liệu mới nhất:

Từ khóa được tìm kiếm:

Download luận văn tốt nghiệp, đề tài, tài liệu, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ
Hỗ trợ chung