Đề cương dược lâm sàng

Y Khoa - Y Dược

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. Cộng Tác Viên Hư Trúc Hư Trúc Đang Ngoại tuyến
  Tài liệu đã gửi: 2586
  Tài liệu đã bán: 680
  Mã số thành viên: 999
  Hàng ngàn luận văn miến phí
  Chuyên ngành: Y Khoa - Y Dược Mã số tài liệu: 11922 Lượt xem: 135
  Thể loại: TIỂU LUẬN Bookmark and Share Phản hồi: 0
  Gửi lúc: 06-12-2012 00:41 Tác giả: Chưa cập nhật
  Giới thiệu sản phẩm


  TIỂU LUẬN Đề cương dược lâm sàng


  Chương: Dược bệnh viện
  1. Vai trò và nhiệm vụ của Bệnh viện
  1.1 Khái niệm
  BV là cơ sở khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, bao gồm:
  Giường bệnh
  Đội ngũ cán bộ có trỡnh độ kỹ thuật được tổ chức thành các khoa, phũng
  Trang thiết bị và cơ sở hạ tầng thớch hợp
  để thực hiện việc chăm sóc, nuôi dưỡng cung cấp các dịch vụ y tế cho người bệnh.
  1.2 Nhiệm vụ:
  - Khám chữa bệnh: Nhiệm vụ cơ bản
  - Đào tạo cán bộ: Là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ y tế. VD: BV Bạch Mai
  - Nghiờn cứu khoa học: Là nơi thực hiện các đề tài NCKH, ứng dụng KHKT vào khám và chữa bệnh.
  - Chỉ đạo tuyến: VD: tuyến TW chỉ đạo cho tuyến tỉnh
  - Phũng bệnh: nvu song song với nvu khỏm và chữa bệnh
  - Hợp tỏc quốc tế: nhằm trao đổi kinh nghiệm. VD: BV Việt-Đức
  - Quản lý kinh tế trong bệnh viện: Việc thu, chi ngõn sỏch của bệnh viện, thannh toỏn cỏc bảo hiểm y tế, viện phớ, viện trợ

  2.Vai trò, nhiệm vụ của khoa Dược BV và ndung công tác của khoa Dược BV
  2.1 Vị trí khoa Dược BV:
  - Là 1 khoa chuyên môn trực thuộc giám đốc BV
  - 1 BV chỉ có 1 khoa Dược, là tổ chức đảm nhiệm mọi công tác về Dược, quản lý và tham mưu toàn bộ công tác về Dược trong cơ sở điều trị đó nhằm góp phần nâng cao hiệu quả và đảm bảo an troàn trong khám, chữa bệnh nhất là trong sử dụng thuốc.
  - Chịu sự lónh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện.


  2.2 Chức năng:
  - Thực hiện công tac chuyên môn thuật về dược, NCKH kinh tế về Dược, tham gia huấn luyện và bồi dưỡng cán bộ. (Trọng tõm)
  - Qlý thuốc men, hóa chất, y cụ và các chế độ chuyên môn về Dược trong BV
  - Tổng hợp và đề xuất các vấn đề về công tác Dược trong BV; đảm bảo thông tin, tư vấn về sd thuốc; ktra theo dừi việc sd thuốc hợp lý, an toàn trong BV, giỳp giỏm đốc BV chỉ đạo thực hiện và ptr công tác Dược theo phương hướng của ngành và yêu cầu đtri.


  2.3 Nhiệm vụ
  2.3.1 Đảm bảo cung cấp thuốc đầy đủ kịp thời đáp ứng được yêu cầu điều trị hợp lý
  - Căn cứ vào nhu cầu và định mức của BV, khoa Dược lập kế hoạch thuốc, hóa chất, vật dụng y tế tiêu hao hàng năm dựa vào:
  + Phõn loại BV
  + Khả năng kinh phí
  + Cơ cấu dựng thuốc
  + Danh mục thuốc trong BV
  - Sau đó trưởng khoa Dược tổng hợp, GĐ BV ký duyệt sau khi cú ý kiến tư vấn của Hội đồng thuốc và điều trị của BV.
  - Khoa Dược trước đây mua thuốc chủ yếu tại các doanh nghiệp nhà nước song hiện nay đa số mua dưới hỡnh thức đấu thầu.

  * Chú ý: Để xem đầy đủ bạn phải Download tài liệu về máy. Tài liệu này được thành viên Cộng Tác Viên Hư Trúc đăng lên Luận Văn Tốt Nghiệp. Theo quy định điều khoản sử dụng, Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.

  Nội quy : 3 link trong bài viết , 1 link trong comment . Vi phạm Filter domain + BAN nick vĩnh viễn mà không báo trước .

  BoGiaoDuc.Edu.VN : Nơi download Luận Văn Tốt Nghiệp, Luận Văn, Luan Van phục vụ cho việc nghiên cứu của các Học Viên !

Biểu tượng cảnh báo
Bạn muốn đặt quảng cáo... Liên hệ: hon1cai.mely@gmail.com Hotline: 0975.707.313
Các tài liệu mới nhất:
đề cương dược lâm sàng vai tro cua cong tac duoc lam sang tieu luân duoc lam sang tieu luan duoc lam sang

Từ khóa được tìm kiếm:

vai tro cua cong tac duoc lam sang

tieu luân duoc lam sang

duoc lam sang cua khoa duoc la

tieu luan duoc lam sang

Hỗ trợ chung