Thực trạng, nguyên nhân, hậu quả của trẻ em lang thang

Xã Hội Học

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. Cộng Tác Viên Hư Trúc Hư Trúc Đang Ngoại tuyến
  Tài liệu đã gửi: 2586
  Tài liệu đã bán: 678
  Mã số thành viên: 999
  Hàng ngàn luận văn miến phí
  Chuyên ngành: Xã Hội Học Mã số tài liệu: 13310 Lượt xem: 571
  Thể loại: TIỂU LUẬN Bookmark and Share Phản hồi: 0
  Gửi lúc: 25-01-2013 20:56 Tác giả: Chưa cập nhật
  Giới thiệu sản phẩm


  TIỂU LUẬN Thực trạng, nguyên nhân, hậu quả của trẻ em lang thang


  Contents

  LỜI CẢM ƠN 3
  I. Mở đầu 4
  1.1 Lý do chọn đề tài 4
  1.2 Mục đích 5
  1.3 Phương pháp tìm hiểu 5
  II. Cở sở lý luận 5
  2.1 Hệ thống khái niệm 5
  2.1.1 Khái niệm “Trẻ em” 5
  2.1.2 Khái niệm “Trẻ em lang thang” 6
  2.1.3 Khái niệm “Bảo vệ trẻ em” 7
  2.2 Đặc điểm tâm lý của trẻ em và trẻ em lang thang 7
  2.2.1 Đặc điểm tâm lý của trẻ em nói chung 7
  2.2.2 Đặc điểm tâm lý của trẻ em lang thang 8
  2.3 Nhu cầu của trẻ em và trẻ em lang thang 9
  2.3.1 Nhu cầu của trẻ em nói chung 9
  2.3.2 Nhu cầu của trẻ em lang thang 10
  III. Cơ sở thực tiễn 11
  3.1 Thực trạng về trẻ em lang thang hiện nay 11
  2.1.1 Thực trạng của trẻ lang thang tại thành phố Hà Nội: 13
  2.1.2 Thực trạng của trẻ lang thang tại thành phố Hồ Chí Minh 15
  3.2 Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ em lang thang 20
  3.2.1 Nhóm nguyên nhân về kinh tế 20
  3.2.2 Nhóm nguyên nhân về gia đình 20
  3.2.3 Nhóm nguyên nhân về xã hội 21
  3.2.4 Các yếu tố về nhân khẩu học 21
  3.3 Hậu quả của tình trạng trẻ em lang thang 21
  3.3.1 Đối với bản thân các em 22
  3.3.2 Đối với gia đình có trẻ em lang thang 23
  3.3.3 Đối với xã hội 23
  4. Một số quan điểm và giải pháp cơ bản giải quyết vấn đề trẻ em lang thang 23
  4.1 Một số quan điểm 23
  4.2 Các giải pháp chủ yếu 24
  4.2.1 Giáo dục gia đình 24
  4.2.2 Giáo dục nhà trường 25
  4.2.3 Kinh tế-xã hội 25
  4.2.4 Giải pháp hành chính 26
  1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 1-5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 27
  2. Phạt tiền 5-10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 27
  4.2.5 Đối với nhân viên CTXH 28
  4.2.6 Một số giải pháp khác 29
  IV. Kết luận 30
  Danh mục viết tắt 32

  * Chú ý: Để xem đầy đủ bạn phải Download tài liệu về máy. Tài liệu này được thành viên Cộng Tác Viên Hư Trúc đăng lên Luận Văn Tốt Nghiệp. Theo quy định điều khoản sử dụng, Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.

  Nội quy : 3 link trong bài viết , 1 link trong comment . Vi phạm Filter domain + BAN nick vĩnh viễn mà không báo trước .

  BoGiaoDuc.Edu.VN : Nơi download Luận Văn Tốt Nghiệp, Luận Văn, Luan Van phục vụ cho việc nghiên cứu của các Học Viên !

Biểu tượng cảnh báo
Bạn muốn đặt quảng cáo... Liên hệ: hon1cai.mely@gmail.com Hotline: 0975.707.313
Các tài liệu tương tự:
Các tài liệu mới nhất:
hậu quả của trẻ em lang thang nguyên nhân thực trạng hau qua cua tre em lang thang nguyen nhan cua van de tre em lang thang thuc trang nguyen nhan hau qua cua tre e lang thang thuc trang nguyen nhan hau qua tre em lang thang nguyen nhan tre em lang thang hậu quả pháp lý của trẻ em lang thang đề tài: thực trạng nguyên nhân hậu quả của trẻ em lang thang nguyen nhân dẩn dến tinh trang tre em lang thang thực trạng trẻ em lang thang tại địa bàn tỉnh tieu luan nguyen nhan cua tre em lang thang thực trạng trẻ em lang thang bai tieu luan ve tre em lang thang tieu luan van hoc tre em tiểu luận trẻ em lang thanh de tai tieu luan tre em lang thang tinh trang bao luc tre em hậu quả đối với trẻ em lang thang nguyen nhan hau qua cua tre em lang thang

Từ khóa được tìm kiếm:

hau qua cua tre em lang thang

Thuc trang cua tre em lang thang

bai tieu luan ve tre em lang thang

nguyen nhan cua van de tre em lang thang

tinh trang bao luc tre em

tieu luan van hoc tre em

tiểu luận trẻ em lang thanh

de tai tieu luan tre em lang thang

hậu quả đối với trẻ em lang thang

nguyen nhan hau qua cua tre em lang thang

hau qua tinh trang tre em lang thang co nho

Ban luan vê van de tre em lanh thang co nho

cac bai tieu luan ve bao hanh tre em

thực trạng trẻ em lang thang

nguyen nhan cua tre em lang thang

khái niệm về trẻ em lang thang

tieu luan thuc trang tre em ang thanh

thuc trang nguyen nhan hau qua cua tre e lang thang

thuc trang nguyen nhan hau qua tre em lang thang

nguyen nhan tre em lang thang

hậu quả pháp lý của trẻ em lang thang

tieu luan ve tre em lang thang

đề tài: thực trạng nguyên nhân hậu quả của trẻ em lang thang

nguyen nhân dẩn dến tinh trang tre em lang thang

thực trạng trẻ em lang thang tại địa bàn tỉnh tieu luan

Hỗ trợ chung