Biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường Trung học cơ sở Tân Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình

Xã Hội Học

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. premiumlovestory lovestory Đang Ngoại tuyến
  Thành Viên Tích Cực
  Tài liệu đã gửi: 3588
  Tài liệu đã mua: 1
  Tài liệu đã bán: 250
  Mã số thành viên: 213
  Hàng ngàn luận văn miến phí
  Chuyên ngành: Xã Hội Học Mã số tài liệu: 5614 Lượt xem: 577
  Thể loại: LUẬN VĂN Bookmark and Share Phản hồi: 0
  Gửi lúc: 14-12-2011 14:19 Tác giả: Chưa cập nhật
  Giới thiệu sản phẩm


  LUẬN VĂN Biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường Trung học cơ sở Tân Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình


  MỞ ĐẦU
  1. Lí do chọn đề tài.
  Nhân loại đã bước sang thế kỉ thứ 21, thế kỉ của cách mạng khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, thế kỉ của nền văn minh hậu công nghiệp. Đây là thời đại bùng nỗ thông tin, thời đại của toàn cầu hóa, của nền kinh tế tri thức. Cùng với sự phát triển vượt bậc về khoa học kỉ thuật, nền kinh tế thế giới cũng trên đà phát triển với tốc độ cao.
  Để đạt được sự phát triển như vậy, mỗi quốc gia, dân tộc trên thế giới đều có những chiến lược riêng của mình. Song, không một quốc gia, dân tộc nào trong sự phát triển của mình lại không có sự đầu tư cho giáo dục. Ngày nay, sự đánh giá sức mạnh và sự giàu có của một dân tộc không phải ở chổ đất đai và các loại quặng quí mà là ở số lượng và chất lượng những con người có học thức, có sự nhạy bén, năng động và khả năng sáng tạo của trí tuệ. Sức mạnh của trí tuệ có thể giúp con người tự tin hơn, độc lập hơn và có khả năng giải quyết những vấn đề đầy thách thức mà cuộc sống vốn dĩ luôn ẩn chứa. Giáo dục là biện pháp hữu hiệu nhất nhằm tăng cường sức mạnh cho mỗi quốc gia.
  Chất l¬ượng và hiệu quả hoạt động dạy học là một thành tố quan trọng cấu thành chất lư¬ợng và hiệu quả của giáo dục. Bộ tr¬ưởng Nguyễn Minh Hiển đã đánh giá: "Chất lư¬ợng và hiệu quả giáo dục nhìn chung còn thấp so với yêu cầu phát triển của đất nước và so với trình độ tiên tiến của các n¬ước trong khu vực". Để khắc phục thực trạng chất l¬ượng giáo dục nói trên cần có sự nghiên cứu sâu sắc về các biện pháp quản lý của nhà tr¬ường nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học trong nhà trường.
  Luật giáo dục của chúng ta khẳng định: "Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Như vậy giáo dục phổ thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách con người. Tại Đại hội Đảng lần thứ VIII Đảng ta đã khẳng định “Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; coi trọng cả ba mặt: mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả”. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng VIII trước những cơ hội và thách thức, căn cứ vào yêu cầu mục tiêu mới của giáo dục đào tạo Đại hội Đảng lần thứ IX tiếp tục khẳng định: “ phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”, Đảng ta khẳng định đầu tư cho con người là đầu tư phát triển.
  Thực trạng giáo dục ở đơn vị tôi đang công tác có rất nhiều các vấn đề cần quan tâm, trong đó chất lượng giáo dục của một số bộ phận học sinh giảm sút: học sinh còn ngồi nhầm lớp; ý thức học tập giảm sút, . chất lượng đào tạo suy giảm không đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của xã hội và của thời đại. Nguyên nhân có rất nhiều: do chương trình đào tạo; do ý thức học tập của học sinh; do ý thức quan tâm của một bộ phận phụ huynh chưa đúng mức; do đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy còn có nhiều điểm không hợp lý, còn nhiều yếu kém kể cả về trình độ đào tạo và trình độ chuyên môn nghiệp vụ .
  Từ những vấn đề nêu trên, để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, với kinh nghiệm thực tế giảng dạy và quản lý của bản thân kết hợp với những kiến thức khoa học quản lý được trang bị trong khoá bồi dưỡng cán bộ quản lí tôi mạnh dạn đề xuất trình bày đề tài “ Biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường Trung học cơ sở Tân Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình ”.
  2. Mục đích nghiên cứu.
  Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn quản lí hoạt động dạy học ở trường Trung học cơ sở Tân Ninh, chỉ ra thực trạng và nguyên nhân của hoạt động dạy học, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý nhằm góp phần nâng cao chất lư¬ợng dạy học.
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu.
  3.1. Khách thể nghiên cứu:
  Quản lí quá trình dạy học ở trường Trung học cơ sở Tân Ninh
  3.2. Đối tượng nghiên cứu:
  Biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường Trung học cơ sở Tân Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình.

  4. Giả thuyết khoa học.

  Hoạt động dạy học ở trường Trung học cơ sở Tân Ninh chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội trong giai đoạn hiện nay. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, nếu xác định được thực trạng, nguyên nhân và đề xuất được một số biện pháp quản lí phù hợp thì sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở trường trung học cơ sở Tân Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình trong thời gian tới.

  5. Nhiệm vụ nghiên cứu.

  5.1. Nghiên cứu cơ sở lí luận về quản lí hoạt động dạy học.
  5.2. Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy học tại trường Trung học cơ sở Tân Ninh.
  5.3. Đề xuất và bổ sung một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học ở trường Trung học cơ sở Tân Ninh .
  6. Phương pháp nghiên cứu.
  - Nhóm các phư¬ơng pháp nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu các văn bản, chủ tr¬ương, chính sách của Đảng và Nhà n¬ước, các tài liệu sách báo có liên quan đến vấn đề nghiên cứu để xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài.
  - Nhóm ph¬ương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp điều tra, khảo sát, phỏng vấn, trao đổi, ph¬ương pháp quan sát s¬ư phạm, phương pháp tổng kết kinh nghiệm quản lí giáo dục.
  - Phương pháp thống kê.
  4. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu.
  Do điều kiện thời gian và năng lực và kinh phí có hạn nên trong đề tài này tôi chỉ trình bày một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học ở trường Trung học cơ sở Tân Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình.


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VIII, IX.
  2. Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương khoá VIII, IX ( Nhà xuất bản chính trị quốc gia- 1996 ).
  3. Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992 ( Nhà xuất bản khoa học - xã hội ).
  4. Luật giáo dục ( Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội 2005 ).
  5. Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý, công chức nhà nước ngành giáo dục và đào tạo, Hà Nội - 2011.
  6. PGS.TS. Đặng Quốc Bảo - TS. Nguyễn Thành Vinh, Quản lí nhà trường, NXB Giáo dục Việt Nam.
  7. Những vấn đề chung về đổi mới giáo dụcTrung học cơ sở (2007), NXB giáo dục.
  8. Lê Văn (2010), Đổi mới dạy và học: phải từ cả hai phía người dạy & học, Tạp chí giáo dục và thời đại.

  * Chú ý: Để xem đầy đủ bạn phải Download tài liệu về máy. Tài liệu này được thành viên premiumlovestory đăng lên Luận Văn Tốt Nghiệp. Theo quy định điều khoản sử dụng, Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.


Biểu tượng cảnh báo
Bạn muốn đặt quảng cáo... Liên hệ: hon1cai.mely@gmail.com Hotline: 0975.707.313
Các tài liệu tương tự:
Các tài liệu mới nhất:
bình biện cao chất dạy học lượng nâng nhằm ninh pháp quản quảng sở tân trung trường nghien cuu ve mot so phuong phap nang cao chat luong day va hoc o hoc sinh trung hoc co so

Từ khóa được tìm kiếm:

đề tài nâng cao chất lượng dạy học

mot so bien phap nang cao chat luong day hoc mon toan lop 4 o tieu hoc

DOI MOI PHUONG PHAP GIAI DAY MON KHOA HOC XA HOI

nghien cuu ve mot so phuong phap nang cao chat luong day va hoc o hoc sinh trung hoc co so

các biện pháp tâm lý nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác cán bộ

hieu truong voi kinh nghiem nang cao chat luong day va hoc

mot so giai phap nang cao chat luong giang day o tieu hoc

luận văn về đề tài biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử

luan van quan ly giao duc ve quan ly thiet bi day hoc

mot so bien phap nham nang cao chat luong day va hoc o tieu hoc

ban tham luan:1so bien phap nang cao chat luong giao duc day va hoc trong truong mam non

tiểu luận về nâng cao chất lượng giáo dục

một số biện pháp quản lý nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên nâng cao chất lượng giáo dục

Hỗ trợ chung