Tìm hiểu việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học trong dạy học môn Kĩ thuật lớp 4, 5

Văn Học

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. premiumLife good Life good Đang Ngoại tuyến
  Thành Viên Tích Cực
  Tài liệu đã gửi: 5421
  Tài liệu đã bán: 123
  Mã số thành viên: 8888
  Hàng ngàn luận văn miến phí
  Chuyên ngành: Văn Học Mã số tài liệu: 22508 Lượt xem: 277
  Thể loại: CHUYÊN ĐỀ Bookmark and Share Phản hồi: 0
  Gửi lúc: 24-09-2013 19:49 Tác giả: Chưa cập nhật
  Giới thiệu sản phẩm


  CHUYÊN ĐỀ Tìm hiểu việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học trong dạy học môn Kĩ thuật lớp 4, 5


  PHẦN 1: MỞ ĐẦU
  1. Lí do chọn đề tài
  - Cùng với xu thế phát triển của thời đại, giáo dục phổ thông đó và đang được đổi mới mạnh mẽ theo bốn trụ cột của giáo dục thế kỉ XXI, mà thực chất là cách tiếp cận kĩ năng sống, đó là: Học để biết, học để làm, học để tự khẳng định mỡnh và học để cùng chung sống.
  - Xuất phát từ đặc điểm của xó hội hiện nay, nờn việc hỡnh thành và phỏt triển kĩ năng sống trở thành một yêu cầu quan trọng của nhân cách con người hiện đại.
  - Hỡnh thành kĩ năng sống là một biểu hiện của chất lượng giáo dục.
  + Giáo dục kĩ năng sống là điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục.
  + Giỏo dục kĩ năng sống là thực hiện quan điểm hướng vào người học, một mặt đáp ứng những thách thức của cuộc sống và nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân.
  - Thực tế cho thấy, nếu con người có kiến thức, có thái độ tích cực mới đảm bảo 50% sự thành công, 50% cũn lại là những kĩ năng cần cho cuộc sống mà ta thường gọi là kĩ năng sống.
  - Xuất phát từ việc cải cách cách, đổi mới giáo dục
  Từ những lớ do trờn, chúng tôi chọn đề tài “Tỡm hiểu việc giỏo dục kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học trong dạy học môn Kĩ thuật lớp 4, 5” để nghiên cứu nhằm góp phần vào việc nâng cao chất lượng dạy và học môn Kĩ thuật lớp 4, 5.


  2. Mục đích nghiên cứu
  Nghiên cứu đề tài này nhằm tỡm hiểu việc giỏo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4, 5 thông qua việc tổ chức dạy học môn Kĩ thuật. Từ đó, đề xuất một số biện pháp dạy học để giáo dục từng kĩ năng sống cho học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học.
  3. Nhiệm vụ nghiờn cứu
  - Nghiên cứu cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học.
  - Nghiờn cứu, tỡm hiểu nội dung, phương pháp dạy học môn Kĩ thuật lớp 4, 5.

  * Chú ý: Để xem đầy đủ bạn phải Download tài liệu về máy. Tài liệu này được thành viên premiumLife good đăng lên Luận Văn Tốt Nghiệp. Theo quy định điều khoản sử dụng, Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.


Biểu tượng cảnh báo
Bạn muốn đặt quảng cáo... Liên hệ: hon1cai.mely@gmail.com Hotline: 0975.707.313
Các tài liệu tương tự:
Các tài liệu mới nhất:
Giao dục ki nang song cho hoc sinh tieu hoc đề tài tìm hiểu kỹ năng sống cho học sinh tiểu học tieu luan ve giao duc cho hoc sinh tieu hoc chuyên đề môn mĩ thuật lớp 5 tiểu học chuyên đề giáo dục kĩ năng sống học sinh lớp 5 Một số biệnpháp giáo dục kĩ năng sống trong môn tiếng việt lớp 5 chuyên de giao duc ki nang song lop 5

Từ khóa được tìm kiếm:

Giao dục ki nang song cho hoc sinh tieu hoc

đề tài tìm hiểu kỹ năng sống cho học sinh tiểu học

tieu luan ve giao duc cho hoc sinh tieu hoc

chuyên đề môn mĩ thuật lớp 5 tiểu học

chuyên đề giáo dục kĩ năng sống học sinh lớp 5

Một số biệnpháp giáo dục kĩ năng sống trong môn tiếng việt lớp 5

chuyên de giao duc ki nang song lop 5

Hỗ trợ chung