Đề tài: Cặp phạm trù nội dung - hình thức và việc vận dụng nó vào phát triển sản phẩm may mặc, thời trang trên thị trường VN hiện nay.Mục lục:

- Lời nói đầu trang 1

- Nội dung trang 3

- Phần 1: Cơ sở lý luận của vấn đề .trang 3

- Phần 2: Vận dụng trang 7

- Phần 3: Vấn đề và giải pháp trang 13

- Kết luận .trang 17
Lời nói đầuNgày nay, sự phát trển cao của lực lượng sản xuất cùng với khoa học kỹ thuật ngày càng hiện đại tạo ra xu hướng toàn cầu hóa trong tất cả các lĩnh vực. Không một quốc gia nào có thể phát triển được nếu không có hợp tác khu vực, hợp tác quốc tế. Chính vì thế mà xu hướng liên kết, hội nhập đang gia tăng mạnh mẽ. Hội nhập để xoá bỏ hàng rào ngăn cách giữa các quốc gia, tạo nên mối liên hệ quốc tế rộng lớn, thúc đẩy các quốc gia xích lại gần nhau hơn.Tuy nhiên liên kết hội nhập cũng đồng nghĩa với việc các sản phẩm của nước ngoài sẽ tràn vào thị trường trong nước. Điều đó đặt ra cho các doanh nghiệp trong nước một thử thách hết sức khó khăn để phát triển sản phẩm của mình ở thị trường nội địa. Vì khi liên kết, hội nhập thì thị trường trong nước chính là một hậu phương vững chắc để từ đó các doanh nghiệp có thể vươn mình ra thế giới.Để có thể hội nhập, các doanh nghiệp phải nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội của mình, từ đó mới có thể nâng cao sức cạnh tranh trong nước cùng như trên trường quốc tế, cạnh tranh với hàng trong nước cũng như hàng nhập khẩu. Muốn vậy các doanh nghiệp phải có chiến lược đúng đắn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.Việc hoạch định ra chiến lược phát triển là không hề đơn giản bởi lẽ nó không hề phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của doanh nghiệp mà buộc các nhà quản lý doanh nghiệp phải nắm vững lý luận và vận dụng lý luận một cách hợp lý nhất. Triết học Mác-Lênin đã cung cấp các cơ sở lý luận khoa học cho các hoạt động thực tiễn của con người, trong đó cặp phạm trù nội dung - hình thức là một trong những lý luận có thể giúp các doanh nghiệp tìm ra những giải pháp để phát triển sản phẩm.Mặt hàng may mặc hay chính là quần áo là những sản phẩm mà ta có thể thấy rất rõ hai mặt nội dung và hình thức của nó. Chính vì thế tôi đã lựa chọn sản phẩm này trong đề tài của mình.May mặc là ngành công nghiệp đứng thứ hai Việt Nam chỉ sau dầu khí xét về kim ngạch xuất nhập khẩu. Theo đánh giá của các chuyên gia quốc tế, chỉ có ngành may mặc Việt Nam mới có được những lợi thế, tiềm năng lớn để cạnh tranh với sự phát triển mạnh mẽ của ngành may mặc Trung Quốc trong cuộc chạy đua quốc tế. Tuy nhiên trong những năm gần đây hàng may mặc của Trung Quốc đang ồ ạt tràn vào thị trường Việt Nam, đó là một khó khăn to lớn mà các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối đầu. Để phát huy được những tiềm năng của mình cũng như đương đầu với những thử thách đặt ra trước mắt, các doanh nghiệp may mặc cần phải phát triển sản phẩm của mình hơn nữa để có thể cạnh tranh được với các sản phẩm may mặc của Trung Quốc.Đề tài này nhằm nêu ra những thực trạng của sản phẩm may mặc của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường nội địa, những hạn chế của sản phẩm và những giải pháp để khắc phục những hạn chế đó. Đề tài gồm 3 phần:

- Phần 1: Cơ sở lý luận của vấn đề

- Phần 2: Vận dụng

- Phần 3: Vấn đề và giải pháp