Thử nghiệm khả năng ứng dụng Enzyme protease từ nội tạng tôm trong sản xuất Chitin

Sinh Học

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. Hỗ trợ viên √η Nεwßเe √η Nεwßเe Đang Ngoại tuyến
  Quản lý cao cấp
  Tài liệu đã gửi: 2263
  Tài liệu đã mua: 5
  Tài liệu đã bán: 233
  Mã số thành viên: 48
  Hàng ngàn luận văn miến phí
  Chuyên ngành: Sinh Học Mã số tài liệu: 3282 Lượt xem: 306
  Thể loại: LUẬN VĂN Bookmark and Share Phản hồi: 0
  Gửi lúc: 23-11-2011 08:52 Tác giả: Chưa cập nhật
  Giới thiệu sản phẩm


  LUẬN VĂN Thử nghiệm khả năng ứng dụng Enzyme protease từ nội tạng tôm trong sản xuất Chitin


  Mục Lục

  Chương 1. MỞ ĐẦU

  1.1. Đặt vấn đề . 1
  1.2. Mục đích nghiên cứu . 2

  Chương 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU

  2.1. Những khái niệm chung về Enzyme . 3
  2.1.1. Đại cương về Enzyme 3
  2.1.1.1. lịch sử phát triển 3
  2.1.1.2. Định nghĩa 4
  2.1.1.3. Bản chất của Enzyme . 4
  2.1.1.4. Phân loại . 5
  2.1.1.5. Hoạt tính Enzyme . 6
  2.1.2. Đại cương về Enzyme protease 6
  2.1.2.1. Định nghĩa 6
  2.1.2.2. Nguồn thu nhận 7
  2.1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng thủy phân bằng Enzyme 8
  2.1.2.4. Ứng dụng 10
  2.2. Đại cương về tôm và Enzyme protease từ tôm 11
  2.2.1. Đại cương về tôm . 11
  2.2.2. Thành phần hoá học trong các phần của tôm . 14
  2.2.3. Enzyme protease từ tôm . 15
  2.2.3.1. Tính chất . 15
  2.2.3.2. Phân loại . 17
  2.3. Chitin . 17
  2.3.1. Đại cương về Chitin . 17
  2.3.2. Đặc tính lý hoá học 19
  2.3.3. Sự tổng hợp Chitin ở loài giáp xác . 20
  2.3.4. Ứng dụng của Chitin . 21
  2.3.5. Tình hình nghiên cứu Chitin trên thế giới và ở Việt Nam . 23
  2.3.5.1. Tình hình nghiên cứu, sản xuất và tiêu thụ Chitin trên thế giới 23
  2.3.5.2. Tình hình nghiên cứu Chitin ở Việt Nam 24
  2.3.6. Các phương pháp chiết tách Chitin 26
  2.3.6.1. Phương pháp hóa học . 26
  2.3.6.2. Phương pháp sinh học 30

  Chương 3. NGUYÊN LIỆU VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

  3.1. Địa điểm thí nghiệm 32
  3.2. Nguyên liệu . 32
  3.3. Hóa chất và các thiết bị thí nghiệm chủ yếu đã sử dụng . 33
  3.4. Phương pháp nghiên cứu . 34
  3.4.1. Các phương pháp sử dụng trong nghiên cứu 34
  3.4.1.1. Phương pháp xác định hàm lượng protein theo Bradford 34
  3.4.1.2. Phương pháp xác định hoạt tính Enzyme protease (phương pháp Amano)36
  3.4.2. Phương pháp tách chiết và thu nhận Enzyme protease 38
  3.4.3. Phương pháp sản xuất Chitin bằng Enzyme protease từ nội tạng tôm 40
  3.4.4. Bố trí thí nghiệm xác định điều kiện thủy phân vỏ tôm thích hợp bằng chế phẩm thô protease nội tạng tôm 42
  3.4.4.1. Xác định nồng độ Enzyme thủy phân thích hợp 42
  3.4.4.2. Xác định nhiệt độ thủy phân thích hợp 43
  3.4.4.3. Xác định pH thủy phân thích hợp . 43
  3.4.4.4. Xác định thời gian thủy phân thích hợp . 44
  3.5. Các phương pháp xử lý số liệu 44

  Chương 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

  4.1. Quá trình thủy phân vỏ tôm bằng chế phẩm thô protease nội tạng tôm trên vỏ tôm được thủy phân protein trước 45
  4.1.1. Ảnh hưởng của nồng độ Enzyme thủy phân 45
  4.1.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ thủy phân . 47
  4.1.3. Ảnh hưởng của pH thủy phân 49
  4.1.4. Ảnh hưởng của thời gian thủy phân . 51
  4.2. Quá trình thủy phân vỏ tôm bằng chế phẩm thô protease nội tạng tôm trên vỏ tôm được khử khoáng trước 52
  4.2.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ thủy phân . 52
  4.2.2. Ảnh hưởng của pH thủy phân . 54
  4.2.3. Ảnh hưởng của thời gian thủy phân 55
  4.3. Kết quả so sánh hiệu suất và đánh giá cảm quan giữa các mẫu sản phẩm Chitin thu được 56

  Chương 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

  5.1. Kết luận . 58
  5.2. Đề xuất ý kiến . 58
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 60
  PHỤ LỤC 61

  * Chú ý: Để xem đầy đủ bạn phải Download tài liệu về máy. Tài liệu này được thành viên Hỗ trợ viên √η Nεwßเe đăng lên Luận Văn Tốt Nghiệp. Theo quy định điều khoản sử dụng, Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.

  ♂ + ♂ = ✖
  ♀ + ♀ = ✔
  ♀ + ♂ = ✔
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔ ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  (NO! Sword Crossing!)

Biểu tượng cảnh báo
Bạn muốn đặt quảng cáo... Liên hệ: hon1cai.mely@gmail.com Hotline: 0975.707.313
Các tài liệu tương tự:
Các tài liệu mới nhất:
ứng chitin dụng enzyme khả nội năng nghiệm protease tôm tạng từ thử trong enzyme protease từ đầu tôm

Từ khóa được tìm kiếm:

thu nhận dha và epa nhờ phản ứng enzyme protease

tính chất enzyme protease

phuong ap tach protease

Định lượng lipase theo Bradford

“ứng dụng của enzyme protease trong sản xuất bia”

protease đông tụ sữa

phương pháp tách chiết enzyme protease pdf

luan van ve san xuat chitin nho enzyme protease

enzyme protease từ đầu tôm

Hỗ trợ chung