Khảo sát thành phần hoá học của cây khổ qua và hoạt tính kháng đái tháo đường

Sinh Học

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. Cộng Tác Viên Hư Trúc Hư Trúc Đang Ngoại tuyến
  Tài liệu đã gửi: 2586
  Tài liệu đã bán: 680
  Mã số thành viên: 999
  Hàng ngàn luận văn miến phí
  Chuyên ngành: Sinh Học Mã số tài liệu: 10925 Lượt xem: 729
  Thể loại: LUẬN VĂN Bookmark and Share Phản hồi: 0
  Gửi lúc: 21-09-2012 11:52 Tác giả: Chưa cập nhật
  Giới thiệu sản phẩm


  LUẬN VĂN Khảo sát thành phần hoá học của cây khổ qua và hoạt tính kháng đái tháo đường


  TÓM TẮT


  Đề tài:
  “KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA CÂY KHỔ QUA (Momordica charantia L.) VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG ĐÁI THÁO ĐƯỜNG”
  Đề tài này được thực hiện từ tháng 09/2009 đến 12/2009, tại Phòng Hợp Chất Thiên Nhiên - Viện Công Nghệ Hoá Học.
  Qua quá trình chiết tách và cô lập, chúng tôi đã có được kết quả như sau:
  ã Định danh được một hợp chất tinh khiết: 3β,7β,25-trihydroxycucurbita-5,23(E)-dien-19-al.
  ã Định tính được phần lớn các nhóm hợp chất: Flavonoid, sterol, tanin, alkaloid, saponin, đường khử, glycoside có trong dây lá khổ qua.
  ã Khảo sát hoạt tính kháng đái tháo đường của chất phân lập được với chỉ số IC50=36 àg/l.

  MỤC LỤC


  Lời cảm ơn i
  Tóm tắt ii
  Mục lục .iii
  Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt .viii
  Danh mục các bảng x
  Danh mục các hình xi
  Danh mục các sơ đồ, đồ thị xii
  CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1
  1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1
  1.2. MỤC ĐÍCH 1
  CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2
  2.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ CÂY KHỔ QUA . 2
  2.1.1. Mô tả cây 2
  2.1.2. Phân bố và sinh thái . 3
  2.1.3. Y học dân gian của cây khổ qua 5
  2.1.3.1. Rễ . 5
  2.1.3.2. Thân 5
  2.1.3.3. Lá 5
  2.1.3.4. Hoa . 5
  2.1.3.5. Trái . 5
  2.1.3.6. Hạt 6
  2.2. CÁC NGHIÊN CỨU VỀ KHỔ QUA 6
  2.2.1. Các công trình nghiên cứu trong nước . 6
  2.2.1.1. Thành phần hóa học . 6
  2.2.1.2. Tác dụng dược lý . 7
  2.2.2. Các công trình nghiên cứu trên thế giới . 8
  2.2.2.1. Thành phần hóa học . 8
  2.2.2.2. Một số Triterpene glucoside được phân lập từ cây khổ qua 10
  2.2.2.3. Một số Steroid được phân lập từ cây khổ qua 20
  2.2.2.4. Tác dụng dược lý . 21
  2.3. SƠ LƯỢC VỀ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG .22
  2.3.1. Tình hình bệnh đái tháo đường trên thế giới và Việt Nam 22
  2.3.2. Bệnh đái tháo đường 23
  2.3.2.1. Khái niệm .23
  2.3.2.2. Phân loại .23
  2.3.2.3. Nguyên nhân 24
  2.3.3. Hóa dược trị đái tháo đường .24
  2.3.3.1. Ức chế α-glucosidase . 24
  2.3.3.2. Nhóm Sulfonylurea 25
  2.3.3.3. Nhóm Meglitinide 25
  2.3.3.4. Nhóm Biguanide 26
  2.3.3.5. Nhóm Thiazolidinedione (TZD) 26
  2.3.3.6. Insulin 26
  2.4. PHƯƠNG PHÁP ỨC CHẾ MEN α-GLUCOSIDASE .26
  2.4.1. Men α-glucosidase . 2
  2.4.2. Vai trò của α-glucosidase trong quá trình hình thành glucose 27
  CHƯƠNG 3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28
  3.1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM . 28
  3.1.1. Thời gian 28
  3.1.2. Địa điểm . 28
  3.2. THIẾT BỊ VÀ HOÁ CHẤT 28
  3.2.1. Thiết bị . 28
  3.2.2. Hóa chất . 28
  3.3. NGUYÊN LIỆU 29
  3.4. ĐỊNH TÍNH CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG TRÁI KHỔ QUA 29
  3.4.1. Khảo sát sự hiện diện của các hợp chất alkaloid . 29
  3.4.1.1. Thuốc thử alkaloid 29
  3.4.1.2. Định tính alkaloid 30
  3.4.2. Khảo sát sự hiện diện của các hợp chất flavonoid . 30
  3.4.2.1. Thuốc thử flavonoid . 30
  3.4.2.2. Định tính flavonoid . 30
  3.4.3. Khảo sát sự hiện diện của các hợp chất sterol . 30
  3.4.3.1. Thuốc thử sterol . 30
  3.4.3.2. Định tính sterol 31
  3.4.4. Khảo sát sự hiện diện của các hợp chất saponin . 31
  3.4.4.1. Thuốc thử saponin 31
  3.4.4.2. Định tính saponin . 32
  3.4.5. Khảo sát sự hiện diện của các hợp chất đường khử 33
  3.4.6. Khảo sát sự hiện diện của các hợp chất tanin 33
  3.4.6.1. Thuốc thử tanin 33
  3.4.6.2. Định tính tanin . 33
  3.4.7. Khảo sát sự hiện diện của các hợp chất glycoside 33
  3.4.7.1. Thuốc thử glycoside 33
  3.4.7.2. Định tính glycoside . 34
  3.5. CHIẾT XUẤT, CÔ LẬP VÀ TINH CHẾ 34
  3.5.1. Chiết xuất 34
  3.5.2. Cô lập và tinh chế 35
  3.5.2.1. Các phương pháp sắc ký được sử dụng . 35
  3.5.2.2. Sắc ký cột thường cao Chloroform (T3) . 37
  3.6. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH ỨC CHẾ MEN α-GLUCOSIDASE . 37
  3.6.1. Hóa chất – Thiết bị . 37
  3.6.1.1. Hóa chất . 37
  3.6.1.2. Thiết bị . 38
  3.6.2. Phương pháp ngiên cứu hoạt tính ức chế men α-Glucosidase . 38
  3.6.2.1. Nguyên tắc . 38
  3.6.2.2. Phương pháp tiến hành 39
  3.6.2.3. Chuẩn bị mẫu thử . 39
  3.6.3. Xây dựng đường chuấn PNP 40
  3.6.4. Tính phần trăm ức chế và chỉ số IC50 . 40
  3.6.4.1. Tính phần trăm ức chế . 40
  3.6.4.2. Chỉ số IC50 . 41
  CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ & THẢO LUẬN . 42
  4.1. KẾT QUẢ ĐỊNH TÍNH CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG DÂY LÁ KHỔ QUA . 42
  4.2. KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG VẬT LÝ, KHẢO SÁT VÀ NHẬN DANH CÁC CHẤT 44
  4.2.1. Kết quả sắc ký cột thường cao T3 44
  4.2.2. Chất MCD1 46
  4.2.2.1. Nhận danh cấu trúc hóa học của MCD1 . 46
  4.2.2.2. Công thức cấu tạo của MCD1 . 47
  4.3. KẾT QUẢ THỬ HOẠT TÍNH ỨC CHẾ MEN α-GLUCOSIDASE 54
  4.3.1. Kết quả xây dựng đường chuẩn cho PNP . 54
  4.3.2. Kết quả khảo sát hoạt tính ức chế men α-glucosidase của MCD1 55
  CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 57
  5.1. CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẠT ĐƯỢC . 57
  5.2. KIẾN NGHỊ . 57
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 58
  PHU LỤC

  * Chú ý: Để xem đầy đủ bạn phải Download tài liệu về máy. Tài liệu này được thành viên Cộng Tác Viên Hư Trúc đăng lên Luận Văn Tốt Nghiệp. Theo quy định điều khoản sử dụng, Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.

  Lần sửa cuối bởi Hư Trúc, ngày 10-12-2012 lúc 16:46.
  Nội quy : 3 link trong bài viết , 1 link trong comment . Vi phạm Filter domain + BAN nick vĩnh viễn mà không báo trước .

  BoGiaoDuc.Edu.VN : Nơi download Luận Văn Tốt Nghiệp, Luận Văn, Luan Van phục vụ cho việc nghiên cứu của các Học Viên !

Biểu tượng cảnh báo
Bạn muốn đặt quảng cáo... Liên hệ: hon1cai.mely@gmail.com Hotline: 0975.707.313
Các tài liệu tương tự:
Các tài liệu mới nhất:
đái tháo đường cây khổ qua hoạt tính kháng khảo sát thành phần hoá học khao sat hoat tinh tri dai thao duong tu re cay thanh phan hoa hoc trong cay kho qua hoat tinh tri tieu duong đặc điểm thực vật học của cây khổ qua hoạt tính sinh hoc của khổ qua tình hình sản xuất khổ qua trên thế giới các bài báo cáo khóa luận về tách chiết saponin và thử nghiệm hoạt tính của saponin thanh phan hoa hoc va hoat tinh tri tieu duong tren cay kho qua đề tài nghiên cứu về khổ qua khao sat thanh phan hoa hoc cay kho qua va hoat tinh khang dai thao duong tai lieu tham khao ve cay kho qua cach xac dinh tinh dang cua trai kho qua thanh phan hoa hoc trai kho qua glycosid trong trai kho qua bai tieu luan cac chat co hoat tính sinh hoc phân bố và vùng sinh thai cây khổ qua dac tinh sinh học cay ổ qua thành phần hóa học của khổ qua

Từ khóa được tìm kiếm:

thanh phan hoa hoc cua kho qua

thanh phan hoa hoc cua trai kho qua

thanh phan hoa hoc trong trai kho qua

tài liệu về cây khổ qua

đặc điểm sinh học củacây khổ qua

glycosid trong khổ qua

tình hình nghiên cứu cấy khổ qua trên thế giới và việt nam

so luoc ve cay kho qua

thanh phan hoa hoc trai kho qua

khao sat hoat tinh tri dai thao duong tu re cay

thanh phan hoa hoc momordica charantia l

tai lieu tham khao ve cay kho quacach xac dinh tinh dang cua trai kho qualuận văn tốt nghiệp cây khổ quakhao sat thanh phan hoa hoc cay kho qua va hoat tinh khang dai thao duongđề tài nghiên cứu về khổ quacác bài báo cáo khóa luận về tách chiết saponin và thử nghiệm hoạt tính của saponintình hình sản xuất khổ qua trên thế giớithanh phan hoa hoc va hoat tinh tri tieu duong tren cay kho quaglycosid trong trai kho quabai tieu luan cac chat co hoat tính sinh hoctai lieu ve cay kho quađại cương về cây khổ qualuan van dinh tinh thanh phan trong cay alkaloid flavonoid trong kho quaNghien cuu ve cay Khổ qua
Hỗ trợ chung