Thực trạng quản lý chất lượng đào tạo đại học ở Việt Nam hiện nay.

Quản Trị Kinh Doanh

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. premiumtuanchelsea tuanchelsea Đang Ngoại tuyến
  Thành Viên Tích Cực
  Tài liệu đã gửi: 4058
  Tài liệu đã mua: 1
  Tài liệu đã bán: 153
  Mã số thành viên: 30672
  Hàng ngàn luận văn miến phí
  Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số tài liệu: 30677 Lượt xem: 12
  Thể loại: LUẬN VĂN Bookmark and Share Phản hồi: 0
  Gửi lúc: 28-11-2013 10:21 Tác giả: Chưa cập nhật
  Giới thiệu sản phẩm


  LUẬN VĂN Thực trạng quản lý chất lượng đào tạo đại học ở Việt Nam hiện nay.


  Đề tài: Thực trạng quản lý chất lượng đào tạo đại học ở VN hiện nay.

  MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU. 1
  1.1.Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu của bài nghiên cứu. 1
  CHƯƠNG I: BẢN CHẤT VÀ YÊU CẦU VỚI CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM. 3
  I Những yêu cầu đối với chất lượng đào tạo đại học ở Việt Nam. 3
  1.Chức năng của đào tạo đại học trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. 3
  2. Tiêu chí của dịch vụ đào tạo đại học. 3
  II. Quản lý chất lượng đào tạo đại học . 3
  1. Thực chất của quản lý chất lượng đào tạo đại học 3
  2. Nội dung cơ bản của quản lý chất lượng đào tạo đại học. 3
  3. Công tác tổ chức quản lý chất lượng đào tạo đại học. 3
  CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM. 3
  I.Thực trạng chất lượng đào tạo đại học ở Việt Nam hiện nay. 3
  1.1. Chất lượng đào tạo đại học. 3
  1.2.Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo đại học. 3
  II.Thực trạng quản lý chất lượng đào tạo đại học ở Việt Nam hiện nay. 3
  2.1.Những điểm đã đạt được trong công tác quản lý chất lượng đào tạo đại học ở Việt Nam hiện nay. 3
  2.2. Những mặt còn tồn tại trong quản lý chất lượng đào tạo đại học nước ta: 3
  2.3. Hệ thống quản lý chất lượng đào tạo ở Việt Nam hiện nay. 3
  2.4. Những nhân tố tác động tới công tác quản lý chất lượng đào tạo đại học ở Việt Nam hiện nay. 3
  CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM. 3
  3.1. Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng đào tạo đại học ở Việt Nam. 3
  3.2. Các biện pháp khác. 3
  3.2.1. Thực hiện việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý của các trường. 3
  3.2.2. Thực hiện phân cấp trong quản lý chất lượng đào tạo đại học. 3
  3.2.3. Sắp xếp lại mạng lưới các trường. 3
  3.2.4. Công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý đào tạo đại học. 3
  3.2.5. Kiểm định chất lượng đào tạo đại học. 3

  * Chú ý: Để xem đầy đủ bạn phải Download tài liệu về máy. Tài liệu này được thành viên premiumtuanchelsea đăng lên Luận Văn Tốt Nghiệp. Theo quy định điều khoản sử dụng, Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.


Biểu tượng cảnh báo
Bạn muốn đặt quảng cáo... Liên hệ: hon1cai.mely@gmail.com Hotline: 0975.707.313
Các tài liệu tương tự:
Các tài liệu mới nhất:

Từ khóa được tìm kiếm:

Download luận văn tốt nghiệp, đề tài, tài liệu, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ
Hỗ trợ chung