Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV Bảo Trân Châu năm 2009

Quản Trị Kinh Doanh

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. GhostEvil GhostEvil Đang Ngoại tuyến
  Thành Viên Tích Cực
  Tài liệu đã gửi: 182507
  Tài liệu đã bán: 2750
  Mã số thành viên: 5
  Hàng ngàn luận văn miến phí
  Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số tài liệu: 47680 Lượt xem: 7
  Thể loại: LUẬN VĂN Bookmark and Share Phản hồi: 0
  Gửi lúc: 05-12-2013 22:13 Tác giả: Chưa cập nhật
  Giới thiệu sản phẩm


  LUẬN VĂN Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV Bảo Trân Châu năm 2009
  LỜI MỞ ĐẦU

  1. Lí do chọn đề tài  Kinh tế xã hội ngày càng phát triển, các hoạt động kinh doanh đa dạng và phong phú hơn. Do đó việc phân tích quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là một vấn đề cần thiết hiện nay. Kết quả phân tích không chỉ giúp cho doanh nghiệp nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty mà còn dùng để đánh giá dự án đầu tư, tính tóan mức độ thành công trước khi bắt đầu ký kết hợp đồng.  Ngoài ra, việc phân tích tình hình hoạt động kinh doanh còn là một trong những lĩnh vực không chỉ được quan tâm bởi các nhà quản trị mà còn nhiều đối tựơng kinh tế khác liên quan đến doanh nghiệp. Dựa trên những chỉ tiêu kế hoạch, doanh nghiệp có thể định tính trước khả năng sinh lời của hoạt động, từ đó phân tích và dự đoán trước mức độ thành công của kết quả kinh doanh. Qua đó, hoạt động kinh doanh không chỉ là việc đánh giá kết quả mà còn là việc kiểm tra, xem xét trước khi bắt đầu quá trình kinh doanh nhằm hoạch định chiến lược tối ưu.  Để đạt được kết quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải xác định phương hướng, mục tiêu trong đầu tư, biện pháp sử dụng các điều kiện vốn có về các nguồn nhân tài, vật lực. Muốn vậy, các doanh nghiệp cần nắm được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh. Điều này chỉ thực hiện được trên cơ sở của phân tích kinh doanh.  Từ những cơ sở về phân tích hoạt động kinh doanh trên em nhận thấy việc phân tích hoạt động kinh doanh đối với công ty TNHH MTV Bảo Trân Châu là một đề tài phù hợp với công ty hiện nay. Nó góp phần giúp cho công ty hiểu được khả năng hoạt động kinh doanh của mình và từ đó có kế hoạch hoạch định chiến lược kinh doanh tốt trong thời gian tới.

  2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

  Mục tiêu

  Hệ thống những lý luận cơ bản về phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh.

  Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

  Đánh giá và đề xuất những kiến nghị để hoàn thiện hoạt động sản xuất kinh doanh.

  Phạm vi nghiên cứu

  Công ty TNHH MTV Bảo Trân Châu.

  3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

  Đối tượng

  Đối tượng nghiên cứu chính là Công ty TNHH MTV Bảo Trân Châu.

  Phương pháp

  - Phương pháp phân tích tổng hợp.

  - Phương pháp so sánh.

  4. Kết cấu của đề tài

  Chia làm 3 chương chính như sau:

  Chương I: Cơ sở lý luận.

  Chương II: Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty.

  Chương III: Giải pháp và kiến nghị.

  * Chú ý: Để xem đầy đủ bạn phải Download tài liệu về máy. Tài liệu này được thành viên GhostEvil đăng lên Luận Văn Tốt Nghiệp. Theo quy định điều khoản sử dụng, Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.


Biểu tượng cảnh báo
Bạn muốn đặt quảng cáo... Liên hệ: hon1cai.mely@gmail.com Hotline: 0975.707.313
Các tài liệu tương tự:
Các tài liệu mới nhất:

Từ khóa được tìm kiếm:

Download luận văn tốt nghiệp, đề tài, tài liệu, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ
Hỗ trợ chung