Kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm và biện pháp hạ giá thành sản phẩm tại công ty thuốc lá bến tre

Quản Trị Kinh Doanh

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. premiumeyeshin21 eyeshin21 Đang Ngoại tuyến
  Quản Lý Trưởng
  Tài liệu đã gửi: 956
  Tài liệu đã mua: 7
  Tài liệu đã bán: 166
  Mã số thành viên: 1
  Hàng ngàn luận văn miến phí
  Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số tài liệu: 9463 Lượt xem: 312
  Thể loại: LUẬN VĂN Bookmark and Share Phản hồi: 0
  Gửi lúc: 03-04-2012 15:47 Tác giả: Chưa cập nhật
  Giới thiệu sản phẩm


  LUẬN VĂN Kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm và biện pháp hạ giá thành sản phẩm tại công ty thuốc lá bến tre


  MỤC LỤC

  CHƯƠNG 1:
  GIỚI THIỆU . 1
  1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 1
  1.2.1. Mục tiêu tổng quát 1
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể . 1
  1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1
  1.3.1. Không gian . 1
  1.3.2. Thời gian . 2
  1.4.3. Đối tượng nghiên cứu . 2
  1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN
  ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 2
  CHƯƠNG 2
  PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3
  2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 3
  2.1.1. Khái niệm, nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất
  và tính giá thành sản phẩm . 3
  2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 5
  2.1.3. Tổ chức kế toán chi phí và tính giá thành . 7
  2.1.4. Quy trình kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
  trong doanh nghiệp 22
  2.1.5. Các khoản thiệt hại trong sản xuất 22
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25
  2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu 25
  2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu . 26
  2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu 26
  8
  CHƯƠNG 3
  KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
  SẢN PHẨM 27
  3.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CÔNG TY THUỐC LÁ BẾN TRE 27
  3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển . 27
  3.1.2. Lĩnh vực hoạt động và quy trình công nghệ . 27
  3.1.3. Cơ cấu tổ chức – quản lý của Công ty 29
  3.1.4. Khái quát kết quả sản xuất kinh của công ty
  trong 3 năm qua 2004, 2005, 2006 . 33
  3.1.5. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty . 35
  3.1.6. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới 36
  3.2. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  TẠI CÔNG TY THUỐC LÁ BẾN TRE 37
  3.2.1. Đặc điểm tổ chức kế toán và tính giá thành sản phẩm 37
  3.2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất . 38
  3.2.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 42
  CHƯƠNG 4
  PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH GIÁ THÀNH
  SẢN PHẨM 57
  4.1. PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH GIÁ
  THÀNH SẢN PHẨM THỰC TẾ VÀ SO SÁNH CÁC QUÝ 57
  4.1.1. Sự biến động của Z đơn vị 57
  4.1.2. Sự biến động tổng sản lượng 58
  4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH
  GIÁ THÀNH THEO KHOẢN MỤC CHI PHÍ 60
  4.2.1. Phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch chi phí nguyên vật liệu
  trực tiếp . 60
  4.2.2. Phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch chi phí nhân công trực tiếp 63
  4.2.3. Phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch chi phí sản xuất chung . 63
  4.3. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ THÀNH . 65
  4.3.1. Phân tích chung . 65
  9
  4.3.2. Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình hạ thấp giá
  thành . 67
  CHƯƠNG 5
  MỘT SỐ BIỆN PHÁP HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 69
  5.1. Đối với khối lượng sản phẩm sản xuất 69
  5.2. Về cơ cấu sản phẩm . 69
  5.3. Về chi phí nguyên vật liệu 70
  CHƯƠNG 6
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72
  6.1. KẾT LUẬN . 72
  6.1.1. Nhận xét chung về công ty . 72
  6.1.2. Nhận xét về tổ chức công tác kế toán tại công ty . 72
  6.2. KIẾN NGHỊ 73
  6.2.1. Về phía công ty . 73
  6.1.2. Về phía nhà nước 73
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  * Chú ý: Để xem đầy đủ bạn phải Download tài liệu về máy. Tài liệu này được thành viên premiumeyeshin21 đăng lên Luận Văn Tốt Nghiệp. Theo quy định điều khoản sử dụng, Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.

  http://bogiaoduc.edu.vn/logo.png
  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP


  Email: info@bogiaoduc.edu.vn

  Phone: 0975.707.313

  Website: http://bogiaoduc.edu.vn

Biểu tượng cảnh báo
Bạn muốn đặt quảng cáo... Liên hệ: hon1cai.mely@gmail.com Hotline: 0975.707.313
Các tài liệu tương tự:
Các tài liệu mới nhất:
bến tre biện pháp công ty chi phí hạ giá thành kế toán sản phẩm sản xuất tính giá thành thuốc lá Luận văn tốt nghiệp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Từ khóa được tìm kiếm:

kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thủy sản bến tre

bai bao cao ke toan chi phi san xuat va tinh gia thanh san pham

Luận văn tốt nghiệp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Hỗ trợ chung