Đặc điểm lao động, hoạt động quản trị nhân sự và tổ chức lao động ​

Lời Mở đầu

Trong những năm vừa qua đất nước ta đang tiếp tục sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước và đã đạt được những thành tựu đáng kể. Những thành tựu đó phải kể đến sự đóng góp đáng kể của ngành xây dựng. Tổng công ty Sông Đà được biết đến như là công ty hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng các công trình thuỷ điện với công trình thuỷ điện Sông Đà nổi tiếng và ngày nay quy mô của Tổng công ty ngày càng lớn mạnh, lĩnh vực hoạt động ngày càng mở rộng tuy nhiên hoạt động trong lĩnh vực xây dựng vẫn là hoạt động chủ yếu.

Công ty tư vấn xây dựng Sông Đà là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Sông Đà hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, và là công ty tư vấn trọng điểm của Tổng công ty. Với bề dày 18 năm, Công ty tư vấn xây dựng Sông Đà đã và đang xây dựng và trưởng thành trở thành công ty tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, lĩnh vực mà được coi là có triển vọng cao trong nền kinh tế trí thức ngày nay.

Qua thời gian thực tập tổng hợp tại Công ty tư vấn xây dựng Sông Đà, em đã tìm hiểu được một cách tổng quát nhất về quá trình hình thành và phát triển của công ty, tình hình hoạt động của công ty nói chung và một số vấn đề về quản trị nhân lực và tổ chức lao động được quan tâm tại công ty.

Báo cáo thực tập tổng hợp ngoài phần mở đầu và phần kết luận, nội dung của báo cáo gồm 3 phần:

I. Giới thiệu chung về Công ty tư vấn xây dựng Sông Đà

II. Đặc điểm lao động, hoạt động quản trị nhân sự và tổ chức lao động

III. Phương hướng, nhiệm vụ của công ty những năm tới và một số giải pháp thực hiện.

Nội dung

I. Giới thiệu chung về Công ty tư vấn xây dựng Sông Đà

1) Quá trình hình thành và phát triển của Công ty tư vấn xây dựng Sông Đà

Công ty Tư vấn xây dựng Sông Đà là doanh nghiệp nhà nước - Đơn vị thành viên của công ty Sông Đà, tiền thân là trung tâm thiết kế được thành lập theo quyết định số 97/BXD- TCLĐ ngày 24/1/1986 của Bộ trưởng Bộ xây dựng có trụ sở tại thị xã Hoà Bình, Tỉnh Hà Sơn Bình. Nhiệm vụ chính của trung tâm thiết kế là phối hợp với chuyên gia Liên Xô lập các biện pháp thi công, thiết kế tổ chức thi công chi tiết, nghiên cứu bôxung đề xuất các biện pháp thi công hợp lý phù hợp với đIều kiện, năng lực thi công thực tế trên công trường thuỷ điện Hoà Bình bảo đảm chất lượng đẩy nhanh chất lượng thi công, tiết kiệm nguyên vật liệu , hạ giá thành công trình.

Cùng với sự phát triển của Tổng công ty Sông Đà, trải qua gần 30 năm công ty đã không ngừng được củng cố và phát triển đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Tổng công ty và mở rộng địa bàn hoạt động tăng sức cạnh tranh trên thị trường .

Từ cơ cấu tổ chức chỉ có 4 phòng nghiệp vụ và 4 đơn vị sản xuất( giai đoạn 1990) với nhiệm vụ chính là lập các biện pháp thi công, thiết kế tổ chức thi công chi tiết, thiết kế khu phụ trợ và lập dự toán thi công xây lắp công trình thuỷ điện Hoà Bình, công ty đã nhiều lần đổi tên và mở rộng lĩnh vực tư vấn thiết kế cho phù hợp với nhiệm vụ của từng thời kỳ như Công ty khảo sát thiết kế( 1993), Công ty tư vấn khảo sát và thiết kế ( 1995- và được xếp hạng doanh nghiệp hạng 2) và kể từ 13/6/2001 Bộ xây dựng ra quyết định số 1040/QD-BXD đổi tên công ty tư vấn và khảo sát thiết kế thành Công ty tư vấn xây dựng Sông Đà tên giao dịch quốc tế: Song Da Contruction Consulting Company viết tắt là SDCCC có trụ sở chính tại: G9- Phường Thanh Xuân Nam – Quận thanh Xuân- Thành phố Hà Nội.

Hiện nay công ty có 5 phòng chức năng và 9 đơn vị trực thuộc với những lĩnh vực hoạt động sau:

- Thiết kế và lập dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ đIện các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị.

- Lập quy hoạch, quy mô và kỹ thuật hạ tầng đô thị .

- Lập báo cáo đầu tư , báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và khả thi

- Khảo sát địa hình địa chất các công trình xây dựng.

- Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất, đá, nền móng và vật liệu xây dựng cho các công trình.

- Thẩm định phần xây dựng thiết kế kỹ thuật các công trình dân dụng, công trình công nghiệp và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị.

- Xác định hiện trạng và đánh giá nguyên nhân sự cố các công trình xây dựng

- Tư vấn đấu thầu

- Tư vấn giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị.

- Thiết kế dường dây và trạm biến thế điện .

Với hơn 500 cán bộ công nhân viên trong đó có gần 300 kỹ sư thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau và nhiều cộng tác viên có uy tín, với 90% các công đoạn thiết kế thực hiện tại công ty đều được tin học hoá với các thiết bị hiện đại và các phần mềm công nghiệp, Công ty tư vấn xây dựng Sông Đà đã trở thành công ty tư vấn xây dựng trọng điểm của ngành xây dựng, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của Tổng công ty Sông Đà nói chung và ngành xây dựng nói riêng.

2) Sơ đồ tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban .

Cơ cấu tổ chức của công ty gồm 5 phòng chức năng và 9 đơn vị trực thuộc được thiết kế theo sơ đồ tổ chức như sau: ( chen ở file sodo)

Trách nhiệm quyền hạn:

Ban giám đốc

ă Giám đốc công ty:

Trách nhiệm:

- Giám đốc công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo điều hành toàn diện mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

- Chủ trì và đưa ra các quyết định cuối cùng trong các cuộc họp xem xet hàng năm .

- Ngoài trách nhiệm điều hành chung, giám đốc công ty trực tiếp điều hành các lĩnh vực:

Tổ chức nhân sự.

Công tác tài chính .

Công tác tiếp thị đầu tư , chiến lược phát triển.

Công tác thanh tra.

Công tác thi đua khen thưởng.

Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.

Giám đốc công ty có quyền

- Xây dựng và phê duyệt nội dung chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng của công ty.

- Phê duyệt Sổ tay chất lượng của công ty.

- Bổ nhiệm đại diện chất lượng.

- Ra quyết định bổ nhiệm miễn nhiệm đối với các chức danh.

Các phó giám đốc công ty: Là những người giúp việc cho giám đốc trong việc lãnh đạo quản lý và điều hành công ty.