Báo cáo về công tác quản lý tại Xí nghiệp xe Buýt Thăng Long Bài viết: Báo cáo về công tác quản lý tại Xí nghiệp xe Buýt Thăng Long

Quản Trị Kinh Doanh

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. havu081287 havu081287 Đang Ngoại tuyến
  BoGiaoDuc.Edu.VN User's
  Tài liệu đã gửi: 57
  Tài liệu đã bán: 2
  Mã số thành viên: 25955
  Hàng ngàn luận văn miến phí
  Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số tài liệu: 23710 Lượt xem: 132
  Thể loại: TIỂU LUẬN Bookmark and Share Phản hồi: 0
  Gửi lúc: 19-10-2013 16:00 Tác giả: Chưa cập nhật
  Giới thiệu sản phẩm


  TIỂU LUẬN Báo cáo về công tác quản lý tại Xí nghiệp xe Buýt Thăng Long Bài viết: Báo cáo về công tác quản lý tại Xí nghiệp xe Buýt Thăng Long


  PHẦN I : KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP XE BUÝT THĂNG LONG 04
  I . Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp xe Buýt Thăng Long 05
  II. Chức năng nhiệm vụ hiện nay của Xí nghiệp xe Buýt Thăng Long 06
  III. Cơ cấu bộ máy quản lý của Xí nghiệp xe Buýt Thăng Long 06
  IV. Cơ cấu sản xuất của Xí nghiệp xe Buýt Thăng Long 08
  PHẦN II. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN CỦA XÍ NGHIỆP 09
  I. Đặc điểm và nguồn hình thành vốn của xí nghiệp 09
  II. Thực trạng sử dụng vốn của xí nghiệp 12
  1. Tình hình biến động vốn của xí nghiệp 12
  1.1 Cơ cấu vốn của xí nghiệp 12
  1.2 Hiệu quả sử dụng vốn của xí nghiệp 13
  2 . Biến động về cơ cấu vốn của xí nghiệp 18
  III. Thực trạng công tác quản lý và HQSD vốn cố định và lưu động tại XN 20
  1. Công tác quản lý và hiệu quả sử dụng vốn cố định 20
  1.1 .Công tác quản lý vốn cố định 20
  1.2 . Hiệu quả sử dụng vốn cố định 22
  2. Công tác quản lý và hiệu quả sử dụng vốn lưu động 23
  2.1 .Công tác quản lý vốn lưu động 23
  2.2 . Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 23
  3. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của xí nghiệp 26
  3.1 Những kết quả đạt được 26
  3.2 Những mặt tồn tại 28
  PHẦN III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI XÍ NGHIỆP 30
  I. Phương hướng hoạt động của xí nghiệp trong những năm tới 30
  II. Một số giải pháp 30

  * Chú ý: Để xem đầy đủ bạn phải Download tài liệu về máy. Tài liệu này được thành viên havu081287 đăng lên Luận Văn Tốt Nghiệp. Theo quy định điều khoản sử dụng, Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.


Biểu tượng cảnh báo
Bạn muốn đặt quảng cáo... Liên hệ: hon1cai.mely@gmail.com Hotline: 0975.707.313
Các tài liệu tương tự:
Các tài liệu mới nhất:

Từ khóa được tìm kiếm:

xí nghiệp xe buýt thăng long

Hỗ trợ chung