Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại NHNT Đồng Nai

Ngân Hàng

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. GhostEvil GhostEvil Đang Ngoại tuyến
  Thành Viên Tích Cực
  Tài liệu đã gửi: 182507
  Tài liệu đã bán: 3136
  Mã số thành viên: 5
  Hàng ngàn luận văn miến phí
  Chuyên ngành: Ngân Hàng Mã số tài liệu: 88269 Lượt xem: 11
  Thể loại: THẠC SỸ Bookmark and Share Phản hồi: 0
  Gửi lúc: 05-12-2013 22:13 Tác giả: Chưa cập nhật
  Giới thiệu sản phẩm


  THẠC SỸ Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại NHNT Đồng Nai
  PHẦN MỞ ĐẦU.

  1. LÝ DO CHỌN ĐỂ TÀI.


  Trong nền kinh tế thị trường, để phát triển đất nước, việc mở cửa và hội nhập kinh

  tế quốc tế phát triển đất nước trở thành điều kiện bắt buộc cho nền kinh tế của Việt

  Nam. Quá trình đổi mới nền kinh tế đòi hỏi hệ thống ngân hàng phải thay đổi cho

  phù hợp, vì nó được xem như hệ thần của cả nền kinh tế. Hệ thống ngân hàng hoạt

  động thông suốt, lành mạnh sẽ là tiền đề cho các nguồn tài chính luân chuyển, phân

  bổ và sử dụng hiệu quả, kích thích cho sự tăng trưởng kinh tế.

  Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và ngân hàng nói

  riêng không những đòi hỏi sự cạnh tranh khốc liệt, mà còn phải đối mặt với

  nhiều loại rủi ro với muôn hình muôn vẽ, phức tạp và khó nhận biết. Rủi ro

  trong kinh doanh của ngân hàng đang được các nhà quản lý quan tâm hết sức

  đặc biệt vì nó có phản ứng dây chuyền, lây lan và ngày càng có biểu hiện phức

  tạp. Sự yếu kém của ngân hàng có ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ đời sống kinh

  tế – chính trị - xã hội của một quốc gia và có thể lan rộng sang nước khác.

  Để tồn tại và phát triển, mỗi ngân hàng đều đã và đang xây dựng cho mình

  chiến lược cạnh tranh nhằm giữ vững và mở rộng thị phần, trong đó, các ngân

  hàng đều rất quan tâm đến hoạt động quản trị rủi ro nhằm mục tiêu giảm thiểu

  tối đa tổn thất có thể xảy ra trong hoạt động kinh doanh của mình.

  Với suy nghĩ trên và hy vọng đóng góp cho sự nghiệp đổi mới và phát triển

  của NHNT Đồng Nai, tôi đã mạnh dạn tiến hành nghiên cứu đề tài “Một số giải

  pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại NHNT Đồng Nai
  ”, làm luận văn tốt

  nghiệp cao học kinh tế ngành Quản trị kinh doanh.

  2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.

  Đề tài nghiên cứu giải quyết 3 vấn đề cơ bản sau:

  (1) Làm sáng tỏ một số khái niệm cơ bản về hoạt động kinh

  doanh của ngân hàng thương mại và cơ sở lý luận về hoạt

  động quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng trong nền kinh

  tế thị trường.

  (2) Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh và hoạt động

  quản trị rủi ro tín dụng tại NHNT Đồng nai, từ đó đưa ra

  những mặt tích cực cũng như những mặt hạn chế của hoạt

  động quản trị này.

  (3) Định hướng họat động kinh doanh và đề ra một số giải

  pháp nhằm hạn chế và hoàn thiện hoạt động rủi ro tín dụng

  của NHNT Đồng Nai, phục vụ một cách tốt nhất cho yêu

  cầu phát triển của nền kinh tế – xã hội.

  3. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.

  (1) Đối tượng nghiên cứu: NHNT Đồng Nai.

  (2) Phạm vi nghiên cứu: Các họat động kinh doanh của

  NHNT Đồng Nai và một số ngân hàng khác đóng trên địa

  bàn Đồng Nai.

  (3) Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp duy vật

  biện chứng kết hợp với phương pháp nghiên cứu thống kê,

  so sánh, phân tích đi từ cơ sở lý thuyết đến thực tiễn nhằm

  giải quyết và làm sáng tỏ mục đích đặt ra trong luận văn.

  4. KẾT CẤU LUẬN VĂN.

  Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn này chia làm 3 chương, cụ

  thể:

  - Chương I: Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng của NHNT.

  - Chương II: Thực trạng tình hình công tác quản trị rủi ro của

  NHNT ĐN.

  - Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản

  trị rủi ro tín dụng tại NHNT Đồng Nai.

  * Chú ý: Để xem đầy đủ bạn phải Download tài liệu về máy. Tài liệu này được thành viên GhostEvil đăng lên Luận Văn Tốt Nghiệp. Theo quy định điều khoản sử dụng, Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.


Biểu tượng cảnh báo
Bạn muốn đặt quảng cáo... Liên hệ: hon1cai.mely@gmail.com Hotline: 0975.707.313
Các tài liệu tương tự:
Các tài liệu mới nhất:

Từ khóa được tìm kiếm:

Download luận văn tốt nghiệp, đề tài, tài liệu, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ
Hỗ trợ chung