Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín -

Ngân Hàng

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. GhostEvil GhostEvil Đang Ngoại tuyến
  Thành Viên Tích Cực
  Tài liệu đã gửi: 182507
  Tài liệu đã bán: 2993
  Mã số thành viên: 5
  Hàng ngàn luận văn miến phí
  Chuyên ngành: Ngân Hàng Mã số tài liệu: 83253 Lượt xem: 13
  Thể loại: LUẬN VĂN Bookmark and Share Phản hồi: 0
  Gửi lúc: 05-12-2013 22:13 Tác giả: Chưa cập nhật
  Giới thiệu sản phẩm


  LUẬN VĂN Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín -
  MỤC LỤC

  Giới thiệu. 5

  Chương 1: Tổng quan hệ thống xếp hạng tín dụng. 10

  1.1.Tổng quan xếp hạng tín dụng. 10

  1.1.1.Khái niệm xếp hạng tín dụng. 10

  1.1.2.Đối tượng xếp hạng tín dụng. 10

  1.1.3.Vai trò xếp hạng tín dụng. 11

  1.1.4.Nguyên tắc xếp hạng tín dụng. 12

  1.1.5.Quy trình xếp hạng tín dụng. 13

  1.2.Một số nghiên cứu về xếp hạng tín dụng cá nhân. 13

  1.2.1. Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier về mô hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho ngân hàng bán lẻ Việt Nam 13

  1.2.2. Mô hình điểm số tín dụng cá nhân của FICO( Fair Isaac Corp). 15

  1.2.3. Hệ thống xếp hạng tín nhiệm CIC . 16

  1.2.4. Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam 17

  1.2.5.Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của Vietinbank. 21

  1.2.6.Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của Vietcombank. 24

  1.2.7.Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng. 27

  1.3.Bài học kinh nghiệm rút ra từ các mô hình XHTD cá nhân. 29

  Chương 2: Thực trạng hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân tại Sacombank- Chi nhánh Thủ Đô. 31

  2.1. Khái quát về ngân hàng. 31

  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Sacombank. 31

  2.1.2. Thực trạng hoạt động tín dụng tại Sacombank- Chi nhánh Thủ Đô. 33

  2.2. Thực trạng hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân tại Sacombank- Chi nhánh Thủ Đô. 36

  2.2.1. Chính sách tín dụng cá nhân. 36

  2.2.2. Nguyên tắc chấm điểm tín dụng cá nhân. 36

  2.2.3. Sử dụng kết quả tính điểm xếp hạng tín dụng cá nhân. 37

  2.2.4. Quy trình chấm điểm tín dụng và xếp hạng tín dụng cá nhân. 37

  2.3. Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân tại Sacombank 45

  2.3.1. Những kết quả đạt được. 46

  2.3.2. Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. 47

  2.3.2.1. Nguyên nhân chủ quan. 48

  2.3.2.2. Nguyên nhân khách quan. 48

  Chương 3: Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín. 50

  3.1. Định hướng phát triển mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân tại Sacombank. 50

  3.2. Hoàn thiện mô hình chấm điểm xếp hạng tín dụng cá nhân tại Sacombank. 51

  3.3. Các kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống XHTD tại Sacombank phát huy hiệu quả. 57

  Kết luận. 60

  Tài liệu tham khảo. 61  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT

  Ký hiệu Diễn giải

  Sacombank Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín

  BIDV Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

  Vietinbank Ngân hàng Công thương Việt Nam

  Vietcombank Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

  FICO Fair Isaac Corp

  E & Y Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam

  CIC Trung tâm thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước

  NHTM Ngân hàng thương mại

  NHNN Ngân hàng Nhà nước

  TMCP Thương mại cổ phần

  XHTD Xếp hạng tín dụng

  TSĐB Tài sản đảm bảo

  CN Công nhân

  TK Tiết kiệm

  TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh

  PGD Phòng giao dịch

  USD Đô la Mỹ

  VND Việt Nam đồng

  NH Ngân hàng  DANH MỤC BẢNG BIỂU

  Bảng 1.01: Ký hiệu XHTD cá nhân theo Stefanie Kleimeier. 14

  Bảng 1.02: Chỉ tiêu XHTD cá nhân bước một theo Stefanie Kleimeier. 14

  Bảng 1.03: Tỷ trọng các tiêu chí đánh giá trong mô hình điểm số tín dụng FICO 16

  Bảng 1.04: Các chỉ tiêu chấm điểm tín dụng cá nhân tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam 18

  Bảng 1.05: Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân của BIDV 20

  Bảng 1.06: Các chỉ tiêu chấm điểm tài sản đảm bảo của BIDV. 20

  Bảng 1.07: Ma trận kết hợp giữa kết quả XHTD với kết quả đánh giá tài sản đảm bảo của BIDV 21

  Bảng 1.08: Hệ thống ký hiệu đánh giá tài sản đản bảo của BIDV. 21

  Bảng 1.09: Các chỉ tiêu chấm điểm XHTD cá nhân của Vietinbank. 22

  Bảng 1.10: Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân của Vietinbank. 24

  Bảng 1.11: Các chỉ tiêu chấm điểm XHTD cá nhân của Vietcombank. 25

  Bảng 1.12: Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân của Vietcombank. 27

  Bảng 1.13: Hạng mục và điểm số trong mô hình điểm số tiêu dùng. 28

  Bảng 1.14: Hệ thống ký hiệu và quyết định tín dụng. 29

  Bảng 2.01: Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản. 33

  Bảng 2.02.1: Các chỉ tiêu chấm điểm thông tin nhân thân của Sacombank (Vay tiêu dùng) 32

  Bảng 2.02.2: Các chỉ tiêu chấm điểm thông tin nhân thân của Sacombank (Vay kinh doanh) 39

  Bảng 2.03.1: Các chỉ tiêu chấm điểm khả năng trả nợ của khách hàng ( Vay tiêu dùng) 40

  Bảng 2.03.2: Các chỉ tiêu chấm điểm khả năng trả nợ và phương án kinh doanh của khách hàng( Vay kinh doanh). 41

  Bảng 2.04: Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân của Sacombank. 43

  Bảng 3.01.1: Chấm điểm nhân thân khách hàng. 52

  Bảng 3.01.2: Chấm điểm khả năng trả nợ của khách hàng. 53

  Bảng 3.02.1: Chấm điểm thông tin nhân thân khách hàng kinh doanh. 54

  Bảng 3.02.2: Chấm điểm khả năng trả nợ. 55

  Bảng 3.02.3: Chấm điểm phương án kinh doanh. 56

  Bảng 3.03: Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân. 57

  * Chú ý: Để xem đầy đủ bạn phải Download tài liệu về máy. Tài liệu này được thành viên GhostEvil đăng lên Luận Văn Tốt Nghiệp. Theo quy định điều khoản sử dụng, Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.


Biểu tượng cảnh báo
Bạn muốn đặt quảng cáo... Liên hệ: hon1cai.mely@gmail.com Hotline: 0975.707.313
Các tài liệu tương tự:
Các tài liệu mới nhất:

Từ khóa được tìm kiếm:

Download luận văn tốt nghiệp, đề tài, tài liệu, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ
Hỗ trợ chung