Ứng dụng phần mềm FAMIS thành lập bản địa chính xã Vũ Di - huyện Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh Phúc

Môi Trường

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. Cộng Tác Viên xuanhung.kute xuanhung.kute bây giờ đang trực tuyến
  .:: Cộng Tác Viên ::.
  Tài liệu đã gửi: 13601
  Tài liệu đã mua: 4
  Tài liệu đã bán: 1203
  Mã số thành viên: 6868
  Hàng ngàn luận văn miến phí
  Chuyên ngành: Môi Trường Mã số tài liệu: 20819 Lượt xem: 384
  Thể loại: LUẬN VĂN Bookmark and Share Phản hồi: 0
  Gửi lúc: 23-06-2013 18:04 Tác giả: Chưa cập nhật
  Giới thiệu sản phẩm


  LUẬN VĂN Ứng dụng phần mềm FAMIS thành lập bản địa chính xã Vũ Di - huyện Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh Phúc


  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
  KHOA TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
  -----&-----

  [IMG]file:///C:/Users/THUYLOI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg[/IMG]


  KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

  ĐỀ TÀI:
  “Ứng dụng phần mềm FAMIS thành lập bản địa chính xã Vũ Di - huyện Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh Phỳc”

  Người thực hiện: ĐỖ TUẤN ANH
  Lớp: QLA
  Khoá: 53
  Ngành: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
  Người hướng dẫn: ThS. PHẠM VĂN VÂN
  Địa điểm thực tập: VĂN PHÒNG ĐKQSDĐ TỈNH VĨNH PHÚC
  Thời gian thực tập: Từ 01/01/2012 đến 25/04/2012


  HÀ NỘI - 2012


  LỜI CẢM ƠN


  Sau thời gian thực tập khóa luận tốt nghiệp, lời đầu tiên em xin chân thành cảm ơn những người đã nhiệt tình giúp đỡ, động viên em trong suốt quá trình thực hiện đề tài này.
  Trước tiên em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo Th.s Phạm Văn Vân – Người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.
  Em xin trân trọng cảm ơn những lời khuyên, định hướng quý báu của các thầy cô trong khoa Tài Nguyên và Môi Trường trong quá trình thực hiện đề tài.
  Em xin chân thành cảm ơn cỏc bỏc, cỏc chỳ, các anh, các chị ở Văn phòng Đăng ký QSDĐ Vĩnh Phúc đã tạo điều kiện thuận lời cho em thu thập số liệu, thực hiện đề tài được tốt nhất.
  Cảm ơn gia đình và bạn bố đã quan tâm động viên em trong suốt quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp.

  Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2012
  Sinh viên


  Đỗ Tuấn Anh


  MỤC LỤC

  Trang
  LỜI CẢM ƠN i
  MỤC LỤC ii
  DANH MỤC CÁC BẢNG iv
  DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ SƠ ĐỒ v
  PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ. 1
  1.1. Tính cấp thiết của để tài 1
  1.2. Mục đích và yêu cầu của đề tài 2
  1.2.1. Mục đích. 2
  1.2.2. Yêu cầu. 3
  PHẦN II. TỔNG QUAN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 4
  2.1. Khái quát về địa chính, bản đồ địa chính. 4
  2.1.1. Địa chính. 4
  2.1.2. Bản đồ địa chính. 5
  2.2. Cơ sở toán học của bản đồ địa chính. 7
  2.2.1. Lưới khống chế tọa độ và độ cao. 7
  2.2.2. Tỷ lệ bản đồ địa chính. 8
  2.2.3. Hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia trong thành lập bản đồ địa chính 8
  2.2.4. Phân mảnh bản đồ địa chính. 10
  2.2.5. Độ chính xác của tỷ lệ bản đồ địa chính. 14
  2.3. Các phương pháp thành lập bản đồ địa chính. 15
  2.3.1. Phương pháp đo vẽ trực tiếp ở ngoài thực địa. 15
  2.3.2. Phương pháp đo vẽ ảnh chụp hàng không và kết hợp đo vẽ trực tiếp ngoài thực địa. 15
  2.3.3. Thành lập bản đồ bằng phương pháp biên tập, biên vẽ bổ sung trên nền bản đồ cùng tỷ lệ. 17
  2.4. Tình hình đo đạc và thành lập bản đồ địa chính. 18
  2.4.1 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đo đạc và bản đồ. 18
  2.4.2. Tình hình đo đạc và thành lập bản đồ địa chính ở Việt Nam 19
  2.4.3. Công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 20
  2.5. Giới thiệu về phần mềm MICROSTATION và FAMIS. 22
  2.5.1. Giới thiệu về phần mềm MICROSTATION 22
  2.5.2. Giới thiệu về phần mềm FAMIS. 23
  PHẦN III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27
  3.1. Nội dung nghiên cứu. 27
  3.2. Phương pháp nghiên cứu. 27
  3.3. Phạm vi nghiên cứu. 28
  PHẦN IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 29
  4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 29
  4.1.1. Điều kiện tự nhiên. 29
  4.1.2. Các nguồn tài nguyên. 30
  4.1.3. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 31
  4.1.4. Tình hình quản lý và sử dụng đất xã Vũ Di 34
  4.2. Tình hình tư liệu khu đo hiện có. 36
  4.2.1. Tư liệu bản đồ hiện có của khu đo. 36
  4.2.2. Khảo sát lưới địa chính. 37
  4.3. Thành lập bản đồ địa chính bằng phần mềm FAMIS. 39
  4.3.1. Đo vẽ lưới 39
  4.3.2. Đo vẽ chi tiết bằng phương pháp toàn đạc. 42
  4.3.3. Xử lý số liệu. 43
  4.3.4. Thao tác cơ sở dữ liệu đo trên phần mềm FAMIS. 44
  4.3.5. Đánh giá độ chính xác cho tờ bản đồ địa chính thành lập được. 55
  4.3.6. In ấn và lưu trữ. 56
  4.3.7. Nhận xét kết quả của quá trình thành lập bản đồ địa chính bằng phần mềm MICROSTATION và FAMIS. 56
  PHẦN V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57
  5.1. Kết luận. 57
  5.2. Kiến nghị 58
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 59


  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Trang

  Bảng 2.1 : Tỷ lệ bản đồ địa chính. 8
  Bảng 2.2: Tóm tắt thông số chia mảnh. 14
  Bảng 2.3: Độ chính xác của tỷ lệ bản đồ địa chính. 14
  Bảng 4.1: Thực trạng hệ thống dân cư xã Vũ Di 32
  Bảng 4.2: Hiện trạng sử dụng đất năm 2011 xã Vũ Di 36
  Bảng 4.3: Tọa độ, độ cao các điểm GPS cấp I 39
  Bảng 4.4: Kết quả tính toán bình sai lưới kinh vĩ xã Vũ Di 40
  Bảng 4.5: Phân mảnh bản đồ địa chính xã Vũ Di 49


  DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ SƠ ĐỒ

  Trang
  Hình 4.1: Vị trí các điểm địa chính cấp 1 bằng GPS xã Vũ Di 41
  Hình 4.2: Lưới khống chế đo vẽ xã Vũ Di 41
  Hình 4.3: Phân mảnh bản đồ địa chính xã Vũ Di 50
  Hình 4.4: Kết quả đo đạc địa chính thửa. 54
  Sơ đồ 2.1: Quy trình công nghệ thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc 16
  Sơ đồ 4.1: . Quy trình thành lập bản đồ địa chính bằng phần mềm FAMIS. 39

  * Chú ý: Để xem đầy đủ bạn phải Download tài liệu về máy. Tài liệu này được thành viên Cộng Tác Viên xuanhung.kute đăng lên Luận Văn Tốt Nghiệp. Theo quy định điều khoản sử dụng, Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.


Biểu tượng cảnh báo
Bạn muốn đặt quảng cáo... Liên hệ: hon1cai.mely@gmail.com Hotline: 0975.707.313
Các tài liệu tương tự:
Các tài liệu mới nhất:
hướng dẫn chi tiết sử dụng famis toàn tập hướng dẫn sử dụng phần mềm famis hướng dẫn biên tập bản đồ địa chính bằng phần mềm famis đồ án tốt nghiệp thành lập bản đồ địa chính ứng dụng famis thành lập bản đồ địa chính luận văn thạc sĩ về biên tập bản đồ địa chính ung dung famis thanh lap ban do dia chinh xa vu di phan mem famis duoc lap bang gi http:bogiaoduc.edu.vnmoi-truong-40ung-dung-phan-mem-famis-thanh-lap-ban-dia-chinh-xa-vu-di-huyen-vinh-tuong-tinh-vinh-phuc-20819 Bien tap ban do famis mục đích của famis tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm famis famis 2012 viet nam

Từ khóa được tìm kiếm:

ứng dụng famis thành lập bản đồ địa chính

hướng dẫn chi tiết sử dụng famis toàn tập

Ứng dụng famis lập bản Đồ

famis 2012 viet nam

tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm famis

mục đích của famis

Bien tap ban do famis

http:bogiaoduc.edu.vnmoi-truong-40ung-dung-phan-mem-famis-thanh-lap-ban-dia-chinh-xa-vu-di-huyen-vinh-tuong-tinh-vinh-phuc-20819

phan mem famis duoc lap bang gi

ung dung famis thanh lap ban do dia chinh xa vu di

luận văn thạc sĩ về biên tập bản đồ địa chính

đồ án tốt nghiệp thành lập bản đồ địa chính

hướng dẫn biên tập bản đồ địa chính bằng phần mềm famis

hướng dẫn sử dụng phần mềm famis

huong dan phan mem microstation cho dia chinh xa

Hỗ trợ chung