Thiết kế hệ thống cấp thoát nước khu dân cư phú xuân – nhà bè

Môi Trường

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. Cộng Tác Viên Hư Trúc Hư Trúc Đang Ngoại tuyến
  Tài liệu đã gửi: 2586
  Tài liệu đã bán: 689
  Mã số thành viên: 999
  Hàng ngàn luận văn miến phí
  Chuyên ngành: Môi Trường Mã số tài liệu: 11032 Lượt xem: 566
  Thể loại: ĐỒ ÁN Bookmark and Share Phản hồi: 0
  Gửi lúc: 14-10-2012 01:08 Tác giả: Chưa cập nhật
  Giới thiệu sản phẩm


  ĐỒ ÁN Thiết kế hệ thống cấp thoát nước khu dân cư phú xuân – nhà bè


  TÓM TẮT LUẬN VĂN

  Sau 3 tháng thực hiện luận văn tốt nghiệp nhìn chung quá trình tính toán thiết kế hệ thống cấp thoát nước KHU DÂN CƯ THỊ TRẤN PHÚ XUÂN-NHÀ BÈ đã hoàn thành cơ bản khối lượng được giao.
  Kết quả thu được như sau:
  Thiết kế hệ thống cấp nước bao gồm công suất 7510.30m3 cung cấp nước sạch cho 25163 người trong khu dân cư. Tổng chiều dài mạng lưới cấp nước là 7260.5m. Đường kính ống cấp nước sử dụng các loại đường kính từ 100mm đến 250mm
  Thiết kế hệ thống thoát nước mưa sử dụng 10 tuyến thoát nước từ I đến IX xả nước mưa qua 10 cửa xả vào hệ thống kênh rạch. Đường kính cống thoát nước sử dụng trong hệ thống gồm 5 loại chính dao động từ 0.8m đến 1.8m. Cống thoát nước sử dụng trong mạng lưới là cống tròn.
  Thiết kế hệ thống thoát nước thải với toàn bộ nước thải được gom về trạm xử lý. Tổng chiều dài mạng lưới thoát nước thải là 2328.2m. Cống thoát nước sử dụng là cống tròn có đường kính cống thoát nước thải dao động từ Dmin = 0.3m đến Dmax = 0.6m.
  Thiết kế kết cấu bể chứa nước có dung tích là 1350m3 làm nhiệm vụ điều tiết nước giữa trạm bơm cấp 2 và lượng nước cấp đến từ mạng lưới cấp nước đô thị.
  Thiết kế kết cấu đài nước làm nhiệm vụ điều tiết được bố trí năm trong khu vực của công viên 3. Chiều cao đài nước tổng cộng là 21.0m. Dung tích trữ nước tối đa của đài là 471.24 m3. Đài nước được thiết kế dạng hình trụ có đường kính bầu đài là 10m, chiều cao bầu đài là 6m. Với điều kiện địa chất nền của khu vực tương đối yếu nên móng đài được tính toán theo phương án móng cọc với chiều sâu cắm cọc là 15m. Móng đài sử dụng 16 cọc vuông tiết diện 30cmx30cm.
  Tuy nhiên do thời gian thực hiện luận văn có hạn, kiến thức chuyên môn còn hạn chế nên không thể tránh những sai sót trong qúa trình tính toán. Mong các thầy cô thông cảm và góp ý để em hoàn thiện hơn kiến thức chuyên môn sau này.

  MỤC LỤC

  NHIỆM VỤ LUẬN VĂN
  LỜI CẢM ƠN
  TÓM TẮT LUẬN VĂN
  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
  MỤC LỤC
  DANH SÁCH HÌNH VẼ
  DANH SÁCH BẢNG BIỂU
  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN KHU DÂN CƯ PHÚ XUÂN –NHÀ BÈ
  1.1. VỊ TRÍ GIỚI HẠN KHU THIẾT KẾ 1
  1.1.1. Vị trí địa lý 1
  1.1.2. Giới hạn 2
  1.2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 3
  1.2.1. Khí hậu 3
  1.2.2. Thủy văn 3
  1.2.3. Địa chất công trình 4
  1.2.4. Hiện trạng dân số 5
  1.2.5. Hiện trạng thoát nước 5
  1.2.6. Hiện trạngcấp nước 5
  1.2.7. Hiện trạng vệ sinh môi trường 6
  1.3. QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHU VỰC THIẾT KẾ 6
  1.3.1. Tính chất đô thị mới Phú Xuân 6
  1.3.2. Mục tiêu 6
  1.3.3. Các chỉ tiêu về kinh tế kỹ thuật 7
  1.3.4.Cơ sở pháp lý 7
  1.3.5. San nền 7
  1.3.6. Quy hoạch hệ thống giao thông 7
  1.3.7. Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa, nước bẩn 8
  1.3.8. Quy hoạch hệ thống cấp nước 8
  1.3.9. Quy hoạch hệ thống điện và hệ thống thông tin 8
  1.2. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐƯỢC GIAO TRONG NỘI DUNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 8
  1.2.1. Quy hoạch và thiết kế mạng lưới cấp nước 8
  1.2.2. Quy hoạch và thiết kế hệ thống thoát nước mưa và nước thải 8
  1.2.3. THIếT Kế KĨ THUậT CÔNG TRÌNH TRONG MạNG LƯớI CấP NƯớC 8
  CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC
  A.XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG THIẾT KẾ 9
  2.1. DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CÁC TIỂU KHU 9
  2.2. TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG NƯỚC TIÊU THỤ CỦA KHU VỰC 9
  2.2.1. Tiêu chuẩn dùng nước 9
  2.2.2. Tính toán lượng nước tiêu thụ 10
  2.2.3. Thống kê lưu lượng dùng nước cho toàn khu dự án 14
  2.2.4. Xác định sơ bộ chế độ bơm cấp II, thể tích đài nước, thể tích bể chứa 17
  B . TÍNH TOÁN THỦY LỰC MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC 28
  2.3. SƠ ĐỒ VÀ NGUYÊN TẮC VẠCH TUYẾN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC 28
  2.3.1. Nguyên tắc 28
  2.3.2 Sơ đồ mạng lưới cấp nước 18
  2.4. TÍNH TOÁN THỦY LỰC MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC 30
  2.4.1. Xác định các thông số ban đầu 30
  2.4.2. Kết quả tính toán 43
  CHƯƠNG 3:THIẾT KẾ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA
  A.GIỚI THIỆU 63
  B.THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC MƯA THEO PHƯƠNG PHÁP THÍCH HỢP 64
  3.1. VẠCH TUYẾN THOÁT NƯỚC MƯA 64
  3.1.1. Xác định lưu vực tính toán 64
  3.1.2. Nguyên tắc vạch tuyến thoát nước mưa 64
  3.2. XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ THIẾT KẾ BAN ĐẦU 64
  3.2.1. Hệ số dòng chảy 64
  3.2.2. Độ dốc cống 65
  3.2.3. Lưu vực cống phụ trách 65
  3.3.TÍNH TOÁN THỦY LỰC MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC MƯA 68
  3.3.1. Các công thức tính toán 68
  3.3.2. Tính toán thủylực cống thoát nước mưa 71
  3.3.3. Tính toánkhối lượng đào đắp & thống kê 75
  C. ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH EPASWMM TRONG THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC MƯA 82
  3.4.CÁC SỐ LIỆU BAN ĐẦU 82
  3.4.1.Tiểu lưu vực (Subcatchment ) & Nút tập trung nước (Junction) 82
  3.4.2. Cao trình đáy hố ga (Invert elevation) và chiều sâu hố ga (Max depth) 83
  3.4.3. Cống dẫn (Conduit) 85
  3.4.4.Cường độ mưa & Biên độ thủy triều 85
  3.5.MỘT SỐ KẾT QUẢ XUẤT RA 86
  3.5.1.Khi không có ảnh hưởng của triều 86
  3.5.2.Khi có ảnh hưởng của triều 95
  CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI
  A.GIỚI THIỆU 101
  B.THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC THẢI THEO PHƯƠNG PHÁP THỦY LỰC 102
  4.1.TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI 102
  4.1.1.Tiêu chuẩn thoát nước 102
  4.1.2.Tính toán lưu lượng nước thải 102
  4.1.3.Thống kê lưu lượng nước thải cho toàn khu dự án 105
  4.2.VẠCH TUYẾN MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC THẢI 106
  4.3.XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ BAN ĐẦU 106
  4.3.1.Xác định lưu lượng tính toán tại các nút 106
  4.3.2.Các điều kiện tính toán thoát nước thải 108
  4.4.TÍNH TOÁN THỦY LỰC MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC THẢI 109
  4.4.1. Các công thức tính toán 109
  4.4.2. Tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước thải 110
  4.4.3. Tính toán khối lượng đào đắp & thống kê theo phương pháp cừ Larsen 113
  C. ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH EPASWMM TRONG THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC THẢI 120
  4.5. ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH EPASWMM TRONG TÍNH TOÁN THOÁT NƯỚC THẢI 120
  4.5.1. Các thông số mạng lưới đầu vào 120
  4.5.2. Kết quả tính toán mô phỏng 127
  CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ KẾT CẤU BỂ CHỨA
  5.1. THÔNG SỐ THIẾT KẾ BAN ĐẦU 135
  5.1.1. Thông số kích thước 135
  5.1.2. Vật liệuthiết kế 136
  5.2. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG VÀ TỔ HỢP TẢI TRỌNG 136
  5.2.1. Các loại tải trọng tác dụng lên bể chứa 136
  5.2.2. Tổ hợp tải trọng 136
  5.2.3. Xác định áp lực ngang của đất 136
  5.2.4. Hệ số nền 137
  5.3. TÍNH TOÁN NỘI LỰC VÀ CỐT THÉP BỂ CHỨA 137
  5.3.1. Mô phỏng tính toán 137
  5.3.2. Các công thức tính toán 139
  5.3.2. Tính toán nội lực và cốt thép cho dầm bể chứa 141
  5.3.3. Tính toán nội lực và cốt thép cho vỏ bể chứa 144
  CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ KẾT CẤU ĐÀI NƯỚC
  6.1. THIẾT KẾ ĐÀI CHÂN VÕ MỎNG 151
  6.1.1. Các thông số của đài 151
  6.1.2. Vật liệu 152
  6.1.3. Xác định tải trọng và tổ hợp tải trọng 153
  6.1.4. Xác định tải trọng và tổ hợp tải trọng 153
  6.1.5. Tính toán nội lực và cốt thép 158
  6.2. TÍNH TOÁN KẾT CẤU MÓNG ĐÀI NƯỚC 180
  6.2.1. Địa chất công trình 180
  6.2.2. Địa chất công trình 181
  6.2.3. Lựa chọn phương án móng 183
  6.2.4. Tính toán móng theo phương án móng cọc 184
  CHƯƠNG 7: HỆ THỐNG CẤP & THOÁT NƯỚC BÊN TRONG
  HỆ THỐNG CẤP & THOÁT NƯỚC BÊN TRONG 192
  7.1. GIớI THIệU CHUNG Về KHU CHUNG CƯ 192
  7.2. Hệ THốNG CấP NƯớC BÊN TRONG 193
  7.2.1. Xác định số đương lượng tính toán cho hộ, tầng, chung cư 193
  7.2.2. Bố trí hệ thống ống cấp nước cho hộ, tầng, chung cư & xác định lưu lượng tính toán cho các ống. 193
  7.2.3. Xác định đường kính các ống 194
  7.2.4. Xác định kích thước và dung tích của bể chứa nước trên mái & bể ngầm 196
  7.2.5. Tính toán hệ thống chữa cháy cho chung cư 197
  7.3. Hệ THốNG THOÁT NƯớC BÊN TRONG 197
  7.3.1. Sơ đồ thoát nước 197
  7.3.2. Xác định đường kính các ống 197
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC CÁC GIÁ TRỊ TÍNH TOÁN

  * Chú ý: Để xem đầy đủ bạn phải Download tài liệu về máy. Tài liệu này được thành viên Cộng Tác Viên Hư Trúc đăng lên Luận Văn Tốt Nghiệp. Theo quy định điều khoản sử dụng, Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.

  Nội quy : 3 link trong bài viết , 1 link trong comment . Vi phạm Filter domain + BAN nick vĩnh viễn mà không báo trước .

  BoGiaoDuc.Edu.VN : Nơi download Luận Văn Tốt Nghiệp, Luận Văn, Luan Van phục vụ cho việc nghiên cứu của các Học Viên !

Biểu tượng cảnh báo
Bạn muốn đặt quảng cáo... Liên hệ: hon1cai.mely@gmail.com Hotline: 0975.707.313
Các tài liệu tương tự:
Các tài liệu mới nhất:
hệ thống cấp thoát nước khu dân cư phú xuân – nhà bè thiết kế đồ án thiết kế hệ thống cấp thoát nước dân dụng file tinh cap thoat nước khu dân cư ky su cap nuoc hop tac thiet ke ban ve do an cap thoat nuoc xin đồ án thiết kế kênh thiet ke he thong cap nuoc tinh toan he thong cap thoat nuoc đồ án cấp thoát nước trong khu dân cư nguyên lý và trình tự vạch tuyến cấp nước tai lieu va qui trinh cap thoat nuoc khu dan cu thiết kế hệ thống cấp thoát nước cho khu dân cư đồ án thiết kế kênh luận văn thiết kế hệ thống cấp thoát nước khu dân cư phú xuân - nhà bè

Từ khóa được tìm kiếm:

tinh toan he thong cap thoat nuoc

đồ án thiết kế mạng lưới thoát nước

tiêu chuẩn thiết kế bể chứa nước

tai lieu va qui trinh cap thoat nuoc khu dan cu

xin đồ án thiết kế hệ thống cấp thoát nước cho khu chung cư

đồ án cấp thoát nước chung cư

thiet ke he thong cap thoat nuoc cho chung cu

file tinh ket cau bể chứa nước

nguyên lý thiết kế hệ thống cấp thoát nước chung cư

đồ án cấp thoát nước khu chung cu

đồ án mạng lưới thoát nước mưa nước thải

đồ án xử lý nước cấp cho khu dan cu

trình tự nguyên tắc thiết kế hệ thống thoát nước

hop tac thiet ke cap thoat nuoc

luận văn thiết kế hệ thống cấp thoát nước khu dân cư phú xuân - nhà bè

đồ án thiết kế kênh

thiết kế hệ thống cấp thoát nước cho khu dân cư

nguyên lý và trình tự vạch tuyến cấp nước

đồ án cấp thoát nước trong khu dân cư

do an thiet ke he thong thoat nuoc khu dan cu

thiet ke he thong cap nuoc

xin đồ án thiết kế kênh

ky su cap nuoc hop tac thiet ke

file tinh cap thoat nước khu dân cư

đồ án thiết kế hệ thống cấp thoát nước dân dụng

Hỗ trợ chung