Lập kế hoạch chiến lược cho Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Đường Sắt

Marketing

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. premiumkiepcoquanh kiepcoquanh Đang Ngoại tuyến
  Thành Viên Tích Cực
  Tài liệu đã gửi: 970
  Tài liệu đã bán: 125
  Mã số thành viên: 29765
  Hàng ngàn luận văn miến phí
  Chuyên ngành: Marketing Mã số tài liệu: 36740 Lượt xem: 25
  Thể loại: LUẬN VĂN Bookmark and Share Phản hồi: 0
  Gửi lúc: 13-12-2013 18:53 Tác giả: Chưa cập nhật
  Giới thiệu sản phẩm


  LUẬN VĂN Lập kế hoạch chiến lược cho Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Đường Sắt


  MỤC LỤC
  Trang
  MỤC LỤC 1
  LỜI NÓI ĐẦU 4
  CHƯƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 6
  1. Kế hoạch 6
  1.1. Khái niệm kế hoạch 6
  1.2. Phân loại kế hoạch 6
  1.3. Lập kế hoạch 7
  1.4. Vai trò của lập kế hoạch 8
  1.4.1. Ứng phó được với sự bất định và sự thay đổi của môi trường 8
  1.4.2. Tập trung sự chú ý vào các mục tiêu 9
  1.4.3. Tạo khả năng tác nghiệp kinh tế 9
  1.4.4. Làm dễ dàng cho việc kiểm tra 9
  2. Lập kế hoạch chiến lược 10
  2.1. Khái niệm lập kế hoạch chiến lược 10
  2.2. Các cấp chiến lược 11
  2.2.1. Chiến lược cấp tổ chức. 11
  2.2.2. Chiến lược cấp ngành 11
  2.2.3. Chiến lược cấp chức năng 12
  2.3. Quá trình lập kế hoạch chiến lược 12
  3. Các mô hình sử dụng để lập kế hoạch chiến lược 14
  3.1. Mô hình ma trận SWOT 14
  3.1.1. Nguồn gốc hình thành ma trận SWOT 14
  3.1.2. Mô hình SWOT 17
  3.1.3. Ma trận SWOT 18
  3.2. Mô hình ma trận BCG 19
  3.2.1. Nguồn gốc hình thành ma trận BCG 19
  3.2.2. Ma trận BCG 20
  CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG TY VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG SĂT 22
  1. Phân tích tình hình công ty và môi trường kinh doanh sử dụng ma trận SWOT 24
  1.1. Điểm mạnh của công ty 24
  1.1.1. Nguồn nhân lực 24
  1.1.2. Các mối quan hệ 28
  1.1.3. Kinh nghiệm 29
  1.2. Điểm yếu của công ty 35
  1.2.1. Cơ cấu tổ chức 35
  1.2.2. Tài chính 37
  1.2.3. Máy móc thiết bị 39
  1.2.4. Công tác đấu thầu 42
  1.3. Cơ hội đối với công ty 42
  1.4. Thách thức 43
  2. Sử dụng ma trận BCG để phân tích tình hình công ty. 45
  2.1. Loại hình kinh doanh của Công ty 45
  2.2. Lĩnh vực tư vấn thiết kế và khảo sát 46
  2.3. Lĩnh vực thi công 48
  CHƯƠNG III: KIẾN NGHỊ CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG SẮT TRONG GIAI ĐOẠN 2008-2012 50
  1. Lập kế hoạch chiến lược cho Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Đường Sắt 50
  1.1. Nghiên cứu và dự báo 50
  1.2. Thiết lập các mục tiêu 50
  1.3. Phát triển các tiền đề 51
  1.4. Xây dựng các phương án 51
  1.5. Đánh giá các phương án 52
  1.6. Lựa chọn phương án ra quyết định 53
  2. Kiến nghị một số giải pháp để thực hiện kế hoạch chiến lược 53
  2.1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức 53
  2.2. Không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 56
  2.2.1. Hoàn thiện kĩ năng quản lý cho nhà lãnh đạo 56
  2.2.2. Hoàn thiện hơn nữa nguồn nhân lực 58
  2.3. Tăng cường nguồn tài chính 59
  2.4. Đổi mới máy móc thiết bị 62
  2.5. Hoàn thiện công tác dự thầu 62
  2.5.1. Hoàn thiện công tác lập hồ sơ dự thầu 63
  2.5.2. Hoàn thiện phương pháp tính giá dự thầu, linh hoạt trong lựa chọn mức giá dự thầu 64
  KẾT LUẬN 68
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 69


  LỜI NÓI ĐẦU

  Trong xu thế hội nhập toàn cầu hoá như hiện nay, dường như danh giới của các quốc gia bị xoá mờ dần thay vào đó là các toà nhà cao trọc trời. Sự hoà nhập nền kinh tế toàn cầu đã tạo ra những cơ hội và thách thức mới cho các tổ chức kinh doanh. Nó có thể tạo điều kiện giúp doanh nghiệp phát triển, mở rộng thị trường và khảng định được mình trên trường quốc tế nhưng nó cũng có thể gìm chết doanh nghiệp khi doanh nghiệp đó không thay đổi để phù hợp với tình hình mới. Điều đó đặt ra cho doanh nghiệp câu hỏi phải làm thế nào để có thể nắm bắt được các cơ hội cũng như đối phó được với các nguy cơ đe doạ. Để có thể làm được điều đó doanh nghiệp cần phải tiến hành lập kế hoạch cho hoạt động của công ty mình. Thông qua quá trình lập kế hoạch doanh nghiệp sẽ năm bắt được các điều kiện môi trường hiện tại và dự đoán tương lai từ đó xây dựng mục tiêu và phương án hành động cho công ty. Vai trò của lập kế hoạch đã được khảng định từ lâu ở các nước phát triển trên thế giới tuy nhiên ở Việt Nam dường như các doanh nghiệp vẫn chưa nhận định một cách đầy đủ về vai trò của công tác này. Trong quá trình thực tập ở Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Đường Sắt, tôi thấy công tác này vẫn chưa được coi trọng và kế hoạch của công ty dường như vẫn còn chưa được định hình một các rõ ràng. Vì vậy tôi chọn đề tài: Lập kế hoạch chiến lược cho Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Đường Sắt làm bài viết chuyên đề với hy vọng sẽ đóng góp một vài ý kiến của mình cho quý công ty trong việc lập kế hoạch. Bài viết của tôi có bố cục gồm ba chương :
  Chương I: Một số khái niệm cơ bản
  Chương II: Phân tích tình hình công ty và môi trường kinh doanh của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Đường Sắt
  Chương III: Kiến nghị kế hoạch chiến lược cho Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Đường Sắt trong giai đoạn 2008-2012
  Trong quá trình thực hiện bài viết này, tôi đã được sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng dẫn, các cán bộ trong công ty cũng như sự cố gắng của bản thân. Tuy nhiên với kinh nghiệm về thực tế còn ít nên trong quá trình làm đề tài này, tôi sẽ không tránh khỏi sai sót. Vì vậy rất mong nhận được sự góp ý của các bạn
  Xin chân thành cảm ơn

  * Chú ý: Để xem đầy đủ bạn phải Download tài liệu về máy. Tài liệu này được thành viên premiumkiepcoquanh đăng lên Luận Văn Tốt Nghiệp. Theo quy định điều khoản sử dụng, Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.


Biểu tượng cảnh báo
Bạn muốn đặt quảng cáo... Liên hệ: hon1cai.mely@gmail.com Hotline: 0975.707.313
Các tài liệu tương tự:
Các tài liệu mới nhất:

Từ khóa được tìm kiếm:

Download luận văn tốt nghiệp, đề tài, tài liệu, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ
Hỗ trợ chung