Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của UBND xã Quỳnh Bảng - huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay

Luật Học

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. Cộng Tác Viên xuanhung.kute xuanhung.kute bây giờ đang trực tuyến
  .:: Cộng Tác Viên ::.
  Tài liệu đã gửi: 13601
  Tài liệu đã mua: 4
  Tài liệu đã bán: 1195
  Mã số thành viên: 6868
  Hàng ngàn luận văn miến phí
  Chuyên ngành: Luật Học Mã số tài liệu: 25435 Lượt xem: 19
  Thể loại: LUẬN VĂN Bookmark and Share Phản hồi: 0
  Gửi lúc: 11-11-2013 15:09 Tác giả: Chưa cập nhật
  Giới thiệu sản phẩm


  LUẬN VĂN Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của UBND xã Quỳnh Bảng - huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay


  Giới thiệu tài liệu Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của UBND xã Quỳnh Bảng - huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay

  Giới thiệu chung
  A. MỞ ĐẦU
  1.Lí do chọn đề tài.

  UBND trong những năm vừa qua đã có nhiều đổi mới và hoàn thiện để từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động để phù hợp với tình hình mới. Trong nhiều hoạt động của UBND cấp xã cũng còn có một số nét hạn chế cần khắc phục và sửa chữa.
  Thực hiện luật tổ chức HĐND và UBND 2003 trong hơn 6 năm qua dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và HĐND, UBND cấp xã đã kiện toàn về tổ chức, từng bước đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò là cơ quan hành chính của Nhà nước ở địa phương, thực hiện các nhiệm vụ chính trị- kinh tế- văn hóa xã hội - quốc phòng và an ninh ở cấp xã nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.
  Trong giai đoạn hiện nay tình hình chính trị kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Việt Nam đã là thành viên của tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Chính vì vậy các cơ quan hành chính Nhà nước từ trung ương đến địa phương cần có các giải pháp thích nghi với tình hình thực tế để tiếp tục phát triển. Đây là vấn đề khá phức tạp cần có sự đầu tư nghiên cứu của nhiều người trên nhiều mặt, trong đó việc giải quyết về mặt lí luận góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng những giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của UBND cấp xã nói chung.
  Quỳnh Bảng là một xã anh hùng trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ. Trước đây đời sống của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn nhưng trong những năm vừa qua dưới sự lãnh đạo trực tiếp của UBND xã đời sống kinh tế của nhân dân từng bước được nâng lên - tình hình chính trị, an ninh quốc phòng ở địa phương luôn ổn định.
  Bên cạnh đó UBND xã cũng xuất hiện một số nét hạn chế mà nó xuất hiện phổ biến trong các UBND cấp xã trong cả nước.
  Chính vì vậy tôi xin chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của UBND xã Quỳnh Bảng - huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay ” làm đề tài cho bài tiểu luận của mình.
  2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.
  3. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài.
  4. Cơ sở lí luận và phương pháp nghiên cứu.
  5. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài.
  B- Nội dung.
  Chương1: Lí luận chung về UBND
  1.1 Khái quát về UBND.
  1.2 Nhiệm vụ và quyền hạn của UBND.
  1.3 Tổ chức và hoạt động của UBND.
  Chương 2: Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của UBND từ thực tiễn UBND xã Quỳnh Bảng.
  2.1. Thực trạng và hoạt động.
  2.2. Ưu điểm và hạn chế.
  2.3. Gi¶i ph¸p.
  C- Kết luận.
  Tài liệu tham khảo.


  * Chú ý: Để xem đầy đủ bạn phải Download tài liệu về máy. Tài liệu này được thành viên Cộng Tác Viên xuanhung.kute đăng lên Luận Văn Tốt Nghiệp. Theo quy định điều khoản sử dụng, Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.


Biểu tượng cảnh báo
Bạn muốn đặt quảng cáo... Liên hệ: hon1cai.mely@gmail.com Hotline: 0975.707.313
Các tài liệu tương tự:
Các tài liệu mới nhất:

Từ khóa được tìm kiếm:

Download luận văn tốt nghiệp, đề tài, tài liệu, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ
Hỗ trợ chung