Cơ sơ lý luận về giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai và Thực trạng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai

Luật Học

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. Linlken Nguyen Linlken Nguyen Đang Ngoại tuyến
  BoGiaoDuc.Edu.VN User's
  Tài liệu đã gửi: 95
  Tài liệu đã bán: 9
  Mã số thành viên: 1799
  Hàng ngàn luận văn miến phí
  Chuyên ngành: Luật Học Mã số tài liệu: 9282 Lượt xem: 690
  Thể loại: LUẬN VĂN Bookmark and Share Phản hồi: 0
  Gửi lúc: 13-03-2012 15:39 Tác giả: Chưa cập nhật
  Giới thiệu sản phẩm


  LUẬN VĂN Cơ sơ lý luận về giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai và Thực trạng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai


  LỜI NÓI ĐẦU
  Luật đất đai năm 93, sửa đổi bổ sung năm 1998 và năm 2001 của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã khẳng định “ Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng. Trải qua nhiều thế hệ, nhân dân ta đã tốn bao công sức, sương máu mới tạo lập, bảo vệ được vốn đất đai như hiện nay”. ở nước ta, đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước thống nhất quản lý, Nhà nước giao đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (gọi chung là người sử dụng đất)sử dụng ổn định, lâu dài. Cùng với quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đặc biệt trong những năm đổi mới các mối quan hệ trong quản lý và sử dụng đất đai cũng luôn biến động. Sự biến động này tác đồng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sở hữu cũng như người sử dụng đất đai. Điều đó cùng là nguyên nhân gây ra nhiều khiếu kiện vê đất đai.
  Trong những năm vừa qua, đặc biệt là từ những năm 1997 trở lại đây, tình hình khiếu kiện về đất đai diễn biến ngày càng phức tạp và gay gắt, nhiều địa phương phát sinh khiếu kiện gay gắt và trở thành “điểm nóng” gây ảnh hưởng rất lớn đến an ninh trật tự chính trị và xã hội. Tình hình khiếu kiện đông người vượt cấp lên trên Trung ương mà nội dung khiếu kiện phần lớn là liên quan đến đất đai diễn ra khá phổ biến. Đây đã và đang trở thành vấn đề nhức nhối của xã hội, làm đau đầu các ban ngành chức năng.
  Trước tình hình trên, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã thường xuyên quan tâm, đề ra nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp chỉ đạo các cấp, các ngành xử lý giải quyết. Hàng năm các bộ, ngành, địa phương đã tâp trung giải quyết trên dưới 80% tổng số vụ khiếu kiện nói chung và khiếu kiện vê đất đai nói riêng, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhà nước, tập thể và cá nhân; thu hồi cho Ngân sách Nhà nước và trả lại cho công nhân hàng trăm triệu đồng và hàng trăm ha đất; xử lý nghiêm minh nhiều cán bộ vi phạm pháp luật, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả đồng thời giữ vững ổn định chính trị – xã hội, thúc đẩy phát triển sản xuất.
  Tuy nhiên, trên thực tế công tác giải quyết khiếu kiện về đất đai còn rất nhiều khó khăn và phức tạp. Mặc dù Luật khiếu nại, tố cáo đã ban hành và có hiệu lực; nhiều văn bản về hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết khiếu nại được ban hành song vẫn còn rất nhiều hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực the, bên cạnh đó còn rất nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến việc khiếu kiện còn khá nhiều. Vì vậy việc nghiên cứu vấn đề giải quyết khiếu kiện về đất đai là rất cần thiết nhằm hiểu sâu hơn nữa vấn đề này, qua đó nhằm phân tích đánh giá, làm rõ tình hình, nguyên nhân khiếu kiện về đất đai, các chủ trương biện pháp và kết quả giải quyết khiếu kiện về đất đai trong thời gian qua. Từ đó thấy được những tồn tại, khó khăn trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai và đề xuất một vài kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này.
  Đề tài được nghiên cứu dựa trên các phương pháp thu thập, nguyên cứu, tìm hiểu hệ thống chính sách pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, kết hợp với tổng hợp phân, phân tích, đánh giá tình hình thực tiễn, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trong một vài năm vừa qua. Đề tài này nghiên cứu tình hình khiếu kiện về đất đai trong phạm vi cả nước. Nội dung chính của đề tài được chia làm 3 chương:
  Chương I: cơ sơ lý luận về giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai
  Chương II: Thực trạng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai
  Chương III: Một số kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai

  Do hạn chế về thời gian, kiến thức hiểu biết về vấn đề còn chưa thật sâu sắc, không tránh khỏi những ý kiến chủ quan và thiếu sót trong quá trình nghiên cứu đề tài. Rất mong được sự góp ý quý báu của thầy, cô và các bạn nhằm hoàn thiện hơn nữa đề tài này.
  Em xin chân thành cảm ơn Th. S Vũ Thị Thảo và toàn thể cán bộ thuộc Phòng Tổng Hợp trực thuộc Thanh tra Nhà nước đã tận tình giúp đỡ em trong quá trình nghiên cứu đề tài này.
  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI 3
  I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 3
  1. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại 3
  2. Tố cáo và giải quyết tố cáo 4
  3. Các loại khiếu nại, tố cáo về đất đai 4
  4. Vai trò của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai 5
  II. NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LÝ VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI 6
  1. Những quy định pháp lý về khiếu nại và giải quyết khiếu nại về đất đai 6
  2. Các quy định mang tính pháp lý về tố cáo và giải quyết tố cáo 22
  CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI TRONG THỜI GIAN VỪA QUA 26
  I. TÌNH HÌNH KHIẾU KIỆN CỦA CÔNG DÂN VỀ ĐẤT ĐAI TRONG THỜI GIAN QUAN 26
  1.Khái quát tình hình khiếu kiện của công dân về đất đai giai đoạn từ 1999 đến đầu năm 2004 26
  2. Một số nội dung khiếu kiện vê đất đai nổi cộm 30
  3. Nguyên nhân làm phát sinh tình hình khiếu kiện liên quan đến đất đai trong thời gian qua 36
  II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY 45
  1. Công tác chỉ đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai 45
  2. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trong thời gian gần đây 49
  CHƯƠNG III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI 66
  1. Giải pháp về sự chỉ đạo trong giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai. 66
  2. Những giải pháp chung 70
  3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu kiện cụ thể về đất đai. 82


  * Chú ý: Để xem đầy đủ bạn phải Download tài liệu về máy. Tài liệu này được thành viên Linlken Nguyen đăng lên Luận Văn Tốt Nghiệp. Theo quy định điều khoản sử dụng, Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.


 2. Đóng Thể Loại

Biểu tượng cảnh báo
Bạn muốn đặt quảng cáo... Liên hệ: hon1cai.mely@gmail.com Hotline: 0975.707.313
Các tài liệu tương tự:
Các tài liệu mới nhất:
an ninh đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá bảo vệ được vốn đất đai như hiện nay tố cáo về đất đai cơ sơ lý luận về giải quyết khiếu nại giải quyết khiếu nại i và thực trạng công tác là địa bàn phân bố các khu dân cư là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống là tư liệu sản xuất đặc biệt nhân dân ta đã tốn bao công sức quốc phòng. trải qua nhiều thế hệ sương máu mới tạo lập tố cáo về đất đa văn hoá xây dựng các cơ sở kinh tế xã hội tiểu luận chuyên viên về đất đai tiểu luận về xử lý tình huống lời mở đầu tiểu luận về đất đai tiểu luận tình huống về tranh chấp đất đai tiểu luận xử lý tình huống chính trị về nội dung khiếu kiện phức tạp

Từ khóa được tìm kiếm:

tiểu luận chuyên viên về khiếu nại đất

tiểu luận xử lý tình huống chính trị về nội dung khiếu kiện phức tạp

tiểu luận xử lý tình huống điểm nóng chính trị - xã hội

loi mo dau tieu luan khieu nai to cao trong dat dai

tieu luan viet ve khieu nai to cao

tiểu luận xử lý tình huống chính trị

tieu luan ve cong tac khieu nai to cao

tiểu luận chuyên viên về đất đai

lời mở đầu tiểu luận về đất đai

tiểu luận tình huống về tranh chấp đất đai

tieu luan qlnn chuyen vien - bai viet ve khieu nai

tiểu luận về xử lý tình huống

đề tài tốt nghiệp kỹ năng giải quyết các khiếu nại tố cáo về hình sự

tiểu luận chuyên viên về đất đai 2012

luan van giai quyet khieu nai ve dat dai o viet nam

tiểu luận xử lý tình huống điểm nóng chính trị về xã hội

tieu luan tinh huong giai quyet khieu nai to cao

tiểu luận chuyên viên chính về đất đai

tiểu luận tình huống về giải quyết tố cáo

luan van ve giai quyet khieu nai to cao

tiểu luận tình huống quản lý nhà nước về đất đai

tieu luan led cube

tuneup utilities 2012 full crack

cơ sở lý luận giải quyết khiếu nại về đất đai

tuyển dụng xí nghiệp mitagas trà

Hỗ trợ chung