Phân tích quan điểm Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học

Lịch Sử Đảng

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. Linlken Nguyen Linlken Nguyen Đang Ngoại tuyến
  BoGiaoDuc.Edu.VN User's
  Tài liệu đã gửi: 95
  Tài liệu đã bán: 9
  Mã số thành viên: 1799
  Hàng ngàn luận văn miến phí
  Chuyên ngành: Lịch Sử Đảng Mã số tài liệu: 9162 Lượt xem: 1268
  Thể loại: LUẬN VĂN Bookmark and Share Phản hồi: 0
  Gửi lúc: 10-03-2012 22:40 Tác giả: Chưa cập nhật
  Giới thiệu sản phẩm


  LUẬN VĂN Phân tích quan điểm Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học


  Mục lục
  I. ĐẶT VẤN ĐỀ 3
  II. NỘI DUNG 5
  2.1. Một số khái niệm 5
  2.2. Tại sao phải “phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công xã hội, bảo vệ MTTN và bảo tồn đa dạng sinh học” 6
  2.3. Một số chính sách, chương trình cụ thể nhằm thực hiện quan điểm trên. 9
  2.4. Những thành tựu đạt được và hạn chế. 12
  2.4.1. Tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam 13
  2.4.2. Kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ MTTN và bảo tồn đa dạng sinh học” 13
  A. Tăng trưởng kinh tế với vấn đề giải quyết việc làm 14
  B. Tăng trưởng kinh tế với nâng cao thu nhập cho nhân dân, xóa đói giảm nghèo 14
  C. Tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, giáo dục, y tế 15
  Tỷ lệ chi phí cho giáo dục ở Việt Nam 2000-2005 16
  D. Tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học17
  2.4.3. Những mặt hạn chế 18
  2.5. Một số ý kiến để khắc phục những hạn chế và thực hiện hiệu quả hơn nữa quan điểm của Đảng21
  III. KẾT LUẬN 23
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 24
  I. ĐẶT VẤN ĐỀ

  Bước vào thời kì đổi mới, trên cơ sở phân tích khoa học các điệu kiện trong nước và quốc tế, Đảng ta nêu ra những quan điểm mới chỉ đạo quá trình thực hiện CNH – HĐH đất nước trong điều kiện mới. Những quan điểm này được Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương khóa VII nêu ra và được phát triển, bổ sung qua các Đại hội VIII, IX, X của Đảng. Một trong những quan điểm cơ bản của Đảng về CNH – HĐH thời kỳ đổi mới đó là: “Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học”.
  Xây dựng CNXH ở nước ta thực chất là nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Để thực hiện mục tiêu đó, trước hết kinh tế phải phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững. Chỉ có như vậy mới có khả năng xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa các vùng Mục tiêu đó thể hiện sự phát triển vì con người, mọi con người đều được hưởng thành quả của phát triển. Sự phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững có quan hệ chặt chẽ với bảo vệ môi trường tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học. Môi trường tự nhiên và sự đa dạng sinh học là môi trường sống và hoạt động kinh tế của con người. Bảo vệ môi trường tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học, chính là bảo vệ điều kiện sống của con người và cũng là nội dung của sự phát triển bền vững.
  Sau hơn 20 năm đổi mới đât nước (kể từ năm 1986) theo con đường CNH – HĐH tiến nên CNXH với những quan điểm như vậy thì nước ta đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận( về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội ). Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được vẫn còn 1 số hạn chế nhất định. Trước tình hình đó thì Đảng và nhà nước ta cần có những biện pháp cụ thể để thực hiện tốt hơn nữa những quan điểm, chủ trương đã đề ra, đẩy mạnh CNH – HĐH đưa nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại.
  Do vậy, để hiểu và nhận thức đúng đắn hơn nữa quan điểm của Đảng trong thời kỳ đổi mới đất nước, nhóm chúng em xin tìm hiểu đề tài: “Phân tích quan điểm: Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học”. Trong quá trình tìm hiểu, phân tích, nhóm không tránh khỏi những khuyết điểm. Chúng em rất mong nhận được sự góp ý của cô để bài làm được hoàn thiện hơn nữa.
  Chúng em xin chân thành cảm ơn!

  * Chú ý: Để xem đầy đủ bạn phải Download tài liệu về máy. Tài liệu này được thành viên Linlken Nguyen đăng lên Luận Văn Tốt Nghiệp. Theo quy định điều khoản sử dụng, Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.


Biểu tượng cảnh báo
Bạn muốn đặt quảng cáo... Liên hệ: hon1cai.mely@gmail.com Hotline: 0975.707.313
Các tài liệu tương tự:
Các tài liệu mới nhất:
đôi luan van van ve quan diem phat trien phan tich cacdieu kien de tang truong nhanh kt phan tich quan diem bao ve moi truong phan tich quan diem phat trien nhanh phan tich quan diem phat trien nhanh va ben vung phat trien nhanh hieu qua ben vung tang truong kinh te di doi voi tien bo cong bang xh phat trien nhanh hieu qua va ben vung bao ve moi truong bao ton phân tích quan điểm phát triển phân tich quan điểm phat trien nhanh hiêu quan diem cnh hdh phat trien nhanh hieu quava ben vung quan diem cua dang ve cnhhdh phat trien nhanh ben vung tu quan diem phat trien nhanh hieu qua va ben vung tang truong kinh te di doi voi thuc hien phát triển nhanh hiệu quả và bền vững; tăng trưởng kinh tế đi đòi với việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội bảo vệ môi trường tự nhiên bảo tồn đa dạng sinh học. phat trien nhanh hieu qua ben vung; tang truong kinh te di doi voi thuc hien tien bo va cong bang xa hoi bao ve moi truong tu nhien bao ton da dang sinh hoc

Từ khóa được tìm kiếm:

phan tich quan diem phat trien nhanh

phát triển nhanh hiệu quả bền vững; tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; bảo vệ môi trường tự nhiên bảo tồn đa dạng sinh học.

quan điểm phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững

http:bogiaoduc.edu.vnlich-su-dang-70phan-tich-quan-diem-phat-trien-nhanh-hieu-qua-va-ben-vung-tang-truong-kinh-te-di-doi-voi-thuc-hien-tien-bo-va-cong-bang-xa-hoi-bao-ve-moi-truong-tu-nhien-bao-ton-da-dang-sinh-hoc-9162

phân tích quan điểm phát triển nhanh và bền vững

phát triển nhanh hiệu quả và bền vững; tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội bảo vệ môi trường tự nhiên bảo tồn đa dạng sinh học

phân tích quan điểm phát triển

phan tich quan diem phat trien nhanh va ben vung

Phan tich quan diem su phat trien nhanh hieu qua ben vung trong qua trinh thuc hien cong nghiep hoa hien dai hoa

phân tích quan điểm phát triển nhanh và bền vững nêu trong kinh tế năm 2011 -2020

phan tich cacdieu kien de tang truong nhanh kt

phan tich quan diem bao ve moi truong

quan điểm phát triển nhanh hiệu quả và bền vững tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội bảo vệ môi trường tự nhiên bảo tồn đa dạng sinh học

phat trien nhanh hieu qua ben vung tang truong kinh te di doi voi tien bo cong bang xh

Để phát triển kinh tế hiệu quả và bền vững tăng trưởng kinh tế đi đôi với công bằng xã hội bảo vệ môi trường

phát trien nhanh hieu quả bền ưững tăng trưởng kinh êế đi đôi với thuc hioen tien bộ

phat trien nhanh va ben vung tang truong kinh te di doi voi phat trien van hoa thuc hien tien bo va cong bang xa hoi bao ve moi truong tu nhien bao ton da dang sinh hoc

phân tich quan điểm phat trien nhanh hiêu

cơ sở lý luận quan điểm phát triểnphát triển bền vững có thể đi đôi với nhanh vi du quan diem phat trien nhanh hieu qua va ben vung thuc hien tang truong kinh te di doi voi tien bo cong bang xa hoiphan tích phát triển nhanh hiệu quả và bền vững tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ công bằng xh và bảo vệ môi trường”phát triển nhanh hiệu quả và bền vững tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội bảo vệ môi trường tự nhiên bảo tồn đa dạng sinh họcwww.luanvan.uslich-su-dang-70phan-tich-quan-diem-phat-trien-nhanh-hieu-qua-va-ben-vung-tang-truong-kinh-te-di-doi-voi-thuc-hien-tien-bo-va-cong-bang-xa-hoi-bao-ve-moi-truong-tu-nhien-bao-ton-da-dang-sinh-hoc-9162quan diem cua dang ta vephat trien nhanh hieu qua va ben vung tang truong kinh te di doi voi thuc hien tien bo cong bang xa hoi va bao ve moi truong
Hỗ trợ chung