Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn của cách mạng Việt Nam. Phân tích cơ sở khách quan và chứng minh cho luận điểm đó của Đảng ta

Lịch Sử Đảng

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. premiumlovestory lovestory Đang Ngoại tuyến
  Thành Viên Tích Cực
  Tài liệu đã gửi: 3588
  Tài liệu đã mua: 1
  Tài liệu đã bán: 250
  Mã số thành viên: 213
  Hàng ngàn luận văn miến phí
  Chuyên ngành: Lịch Sử Đảng Mã số tài liệu: 8032 Lượt xem: 1027
  Thể loại: TIỂU LUẬN Bookmark and Share Phản hồi: 0
  Gửi lúc: 31-12-2011 12:54 Tác giả: Chưa cập nhật
  Giới thiệu sản phẩm


  TIỂU LUẬN Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn của cách mạng Việt Nam. Phân tích cơ sở khách quan và chứng minh cho luận điểm đó của Đảng ta


  Sự hình thành và phát triển của CNXH ở nước ta phải dựa trên cơ sở lý luận của CN Mác Lênin và chính đặc điểm, điều kiện và hoàn cảnh lịch sử của đất nước. Đây chính là cơ sở khách quan quy định nhận thức và những tìm tòi sáng tạo của chủ thể lãnh đạo sự nghiệp xây dựng CNXH. Với thực tiễn đổi mới, nhận thức của Đảng về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta ngày một rõ ràng và đầy đủ hơn. Điều này trên thực tế đã trở thành một nguồn lực đặc biệt có ý nghĩa, bảo đảm cho mỗi hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội cụ thể trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
  Đại hội IX đã khẳng định: Cương lĩnh là ngọn cờ chiến đấu vì thắng lợi của sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam từng bước quá độ lên CNXH, định hướng cho mọi hoạt động của Đảng viên hiện nay và trong những thập kỷ tới. Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Namtheo con đường XHCN trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng ta đã nhiều lần chỉ rõ, mục tiêu cao cả, thiêng liêng, bất di bất dịch của nhân dân ta là xây dựng một nước Việt Nam độc lập, thống nhất và tiến lên chủ nghĩa xã hội.Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa xã hội gắn liền với độc lập dân tộc.Đây là nguyên tắc, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ đường lối cách mạng nước ta. Đi lên CNXH là một tất yếu khách quan theo đúng quy luật tất yếu của lịch sử.
  Sự lựa chọn con đường độc lập dân tộc gắn liền với CNXH dựa trên cơ sở khách quan của lịch sử: Ngay từ khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, nhân dân ta đã anh dũng đứng lên đấu tranh chống lại chúng. Rất nhiều phong trào, cuộc khởi nghĩa oanh liệt dưới ngọn cờ của các sỹ phu và các nhà yêu nước đã thất bại và bị thực dân Pháp đàn áp tàn bạo. Vấn đề độc lập vẫn không giải quyết được, trước hết là do khôg có một đường lối cách mạng đúng đắn dưới sự chỉ đạo của một hệ tư tưởng tiên tiến, cách mạng và khoa học.
  Giữa lúc cách mạng Việt Nam roi vào tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã rời đất nước ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân. Bôn ba khắp năm chấu bốn biển vừa lao động vừa nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm của các cuộc cách mạng tư sản như ở Pháp, Mỹ và tham gia các hoạt động trong Đảng xã hội Pháp sau đó trở thành người sáng lập ra Đảng Cộng Sản Pháp. Người đã từng bước rút ra nhiều bài học quý báu và bổ ích cho sự lựa chọn con đường cách mạng của mình.
  Bước ngoặt lớn trong tư tưởng của Người diễn ra khi Người được đọc “Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin.Và theo Người chính con đường cách mạng vô sản, giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp, độc lập dân tộc gắn với CNXH, giai cấp vô sản phải nắm lấy ngọn cờ giải phóng dân tộc Từ đây, Người đã quyết định đi theo con đường cách mạng của Lênin, Cách mạng vô sản. Đó là sự lựa chọn của lịch sử Việt Nam, của toàn dân tộc Việt Nam.
  Sự lựa chọn đó dựa trên hai căn cứ chủ yếu:
  - Chỉ có CNXH mới giải phóng được triệt để giai cấp vô sản và nhân dân lao động khỏi ách bóc lột, áp bức, bất công, mới đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân và đưa nhân dân lên làm chủ xã hội. Độc lập dân tộc chỉ có gắn liền với CNXH thì mới vững chắc.
  - Cách mạng XNCH tháng 10 Nga năm 1917 thành công đã mở ra thời đại mới – thời đại quá độ từ CHTB lên CNXH. Chính tính chất của thời đại mới đã tạo ra khả năng hiện thực cho nhữngdân tộc lác hậu tiến lên CNXH. Những khả năng hiện thực này đã đem lại nhận thức mới mẻ và triệt để trong quan niệm cũng như giải pháp để giải quyết vấn đề độc lập dân tộc. Tính chất mới mẻ và triệt để này thể hiện ở những điểm mấu chốt:
  + Độc lập dân tộc thực sự đảm bảo cho dân tộc đó có quyền tự quyết dân tộc, quyền lựa chọn chế độ chính trị, lựa chọn con đường và mô hình phát triển, độc lập cả về kinh tế, chính trị, văn hóa. Điều quan trọng là độc lập dân tộc phải thực sự đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân; nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc; con người được phát triển toàn diện, có năng lực và điều kiện làm chủ

  * Chú ý: Để xem đầy đủ bạn phải Download tài liệu về máy. Tài liệu này được thành viên premiumlovestory đăng lên Luận Văn Tốt Nghiệp. Theo quy định điều khoản sử dụng, Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.


Biểu tượng cảnh báo
Bạn muốn đặt quảng cáo... Liên hệ: hon1cai.mely@gmail.com Hotline: 0975.707.313
Các tài liệu tương tự:
Các tài liệu mới nhất:
đó đúng đảng đắn độc điểm cách của chọn chủ chứng cho dân duy hội khách lập lựa luận mạng minh nam nghĩa nhất phân quan sở sự tích tộc việt nhung can cu ly luan thuc tien nao de khang dinh doc lap dan toc gan voi cnxh la su lua chon hop quy luat long dan độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là lựa chọn hợp quy luật hợp lòng dân đọc lập dân tộc gán liền với chủ chủ nghĩa xã hội là một sự lữa chọn hợp quy luật hộp long dân

Từ khóa được tìm kiếm:

độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn hợp lòng dân

nhung can cu ly luan va thuc tien nao khang dinh: doc lap dan toc gan lien voi chu nghia xa hoi la mot su lua chon hop quy luat hop long dan . lien he thuc te

luận giải vấn đề độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội

độc lập dân tộc gắn liền với cnxh là sự lựa chọn hợp quy luật hợp lòng dân

độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội - một sự lựa chọn hợp quy luật hợp lòng dân

độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là một sự lựa chọn hợp quy luật hợp lòng dân

can cu vao ly luan va thuc tien de khang dinh doc lap dan toc gan lien voi chu nhia xa hoi la su lua chn hop quy luat hop long dan

dong chi hay cho biet nhưng can cu ly luan va thuc tien nao de chung ta khang dinh đoc lap dan toc gan lien voi chu nghia xh la su lua chon hop quy luat hop long dan

nhung can cu va ly luan thuc tien nao de chung ta k dinh doc lap dan toc gan lien voi cnxh la su lua chon hop quy luat hop long dam

nhung can cu ly luan va thuc tien nao de chung ta khang dinh;doc lap dan toc gan lien voi chu nghia xa hoi la mot su lua chon hop quy luat hop long dan

hãy phân tích và chứng minh sự lựa chọn độc lập dân tộc gắn liền với cnxh

độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội 1 sự lựa chọn hợp quy luật hợp lòng dân

doc lap dan toc gan lian voi chu nghia xa hoi lasu lua hon hop quy luat

nhung can cu luan va thuc tien nao de chung ta khang dinh :doc lap dan toc gan lien voi chu nghia xa

tu co so ly luan thuc tien nao de khang dinh doc lap dan toc gan lien voi chu nghia xa hoi hop quy luat hop long dan

nhung can cu li luan va thuc tien nao de chung ta khang dinh doc lap dan toc gan lien voi chu nghia xa hoi la su lua chon hop quy luat hop long dan

tieu luan doc lap dan toc gan lien voi cnxh

chu nghia xa hoi la su lua chon duy nhat dung hop long da

độc lập dân tộc dân tộc với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn hợp quy luật hợp lòng dân

can cu ly luan va thuc tien de khang dinh doc lap

nhưng can cu ly luan va thuc tien nao de chung ta khang dinh doc lap dan toc gan lien voi chu nghia xa hoi la su lua chon hop quy luat hop long dan

can cu co so nao khang dinh doc lap dan toc gan lien voi chu nghia xa hoi la 1 su lua chon hop quy luat hop long dan

nhung can cu ly lu an va thuc tien de khang dinhdoc lap dan toc gan lien voi chu nghia xa hoi la su lua chon hop qui luat hop long dan

căn cứ cơ sở nào khẳng định: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn hợp quy luật hợp lòng dân

Nhung can cu ly luan thuc tien nao de chung ta khang dinh doc lap dan toc gan lien voi chu nghia xa hoi la su lua chon hop quy luat hop long dan

Hỗ trợ chung