Quản lý nhà nước về hộ tịch ở cấp xã, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Kinh Tế

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. Cộng Tác Viên Hư Trúc Hư Trúc Đang Ngoại tuyến
  Tài liệu đã gửi: 2586
  Tài liệu đã bán: 673
  Mã số thành viên: 999
  Hàng ngàn luận văn miến phí
  Chuyên ngành: Kinh Tế Mã số tài liệu: 11320 Lượt xem: 378
  Thể loại: THẠC SỸ Bookmark and Share Phản hồi: 0
  Gửi lúc: 14-11-2012 10:04 Tác giả: Chưa cập nhật
  Giới thiệu sản phẩm


  THẠC SỸ Quản lý nhà nước về hộ tịch ở cấp xã, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội


  MỤC LỤC  PHẦN MỞ ĐẦU 5
  1. Tính cấp thiết của đề tài5
  2. Tình hình nghiên cứu của đề tài6
  3. Đối tượng, phạm vi,mục đích nghiên cứu7
  4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu8
  5. Đóng góp của đề tài8
  6. Kết cấu của luận văn9

  CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH10
  1.1 . HỘ TỊCH10
  1.1.1.Quan niệm về hộ tịch10
  1.1.2. Đặc điểm của hộ tịch11
  1.2. QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH11
  1.2.1. Khái quát chung về quản lý hành chính nhà nước11
  1.2.2. Quan niệm về quản lý hành chính nhà nước về hộ tịch, đăng ký hộ tịch13
  1.2.2.1.Quan niệm về quản lý hành chính nhà nước về hộ tịch13
  1.2.2.2.Quan niệm về đăng ký hộ tịch 16
  1.2.3.Vai trò của quản lý hành chính nhà nước, đăng ký hộ tịch 18
  1.2.4. Nguyên tắc đăng ký, quản lý hộ tịch18
  1.2.5. Chủ thể thực hiện quản lý, đăng ký hộ tịch 19
  1.2.6. Nội dung quản lý của nhà nước đối với hộ tịch20
  1.2.7. Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước trong quản lý về hộ tịch21
  1.2.7.1. Trách nhiệm của Chính phủ, Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao21
  1.2.7.2. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp2

  CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH Ở CẤP XÃ, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI27
  2.1.TỔNG QUAN VỀ HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 27
  2.2.THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN CẤP XÃ, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI29
  2.2.1. Ban hành các văn bản quản lý nhà nước đối với hộ tịch 29
  2.2.2. Phổ biến, giáo dục pháp luật về hộ tịch trên địa bàn cấp xã 29
  2.2.3. Hoạt động quản lý hộ tịch trên địa bàn cấp xã huyện Đan Phượng31
  2.2.4.Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động đăng ký hộ tịch trên địa bàn cấp xã35
  2.2.5. Giám sát, kiểm tra, thanh tra quá trình thực hiện quản lý hộ tịch trên địa bàn cấp xã35
  2.3. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN CẤP XÃ36
  2.3.1 Những ưu điểm36
  2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân39
  2.3.2.1. Những hạn chế39
  2.3.2.2. Những nguyên nhân của hạn chế41

  CHƯƠNG 3:NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH Ở CẤP XÃ, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 49
  3.1. MỤC TIÊU, YÊU CẦU ĐỐI VỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH 49
  3.1.1 Mục tiêu của quản lý nhà nước về hộ tịch49
  3.1.2 Yêu cầu quản lý nhà nước về hộ tịch49
  3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH Ở CẤP XÃ, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 52
  3.2.1. Hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước đối với hộ tịch .52
  3.2.2. Nâng cao năng lực bộ máy đăng ký, quản lý hộ tịch của các xã thuộc huyện Đan Phượng 55
  3.2.3. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về hộ tịch trên địa bàn các xã thuộc huyện Đan Phượng57
  3.2.4. Xây dựng đội ngũ công chức quản lý hộ tịch trên địa bàn cấp xã theo hướng chuyên nghiệp 59
  3.2.5. Cải cách các thủ tục hành chính trong việc thực hiện đăng ký hộ tịch62
  3.2.6. Tăng cường phối hợp các cơ quan, tổ chức trong quản lý hộ tịch65
  3.2.7. Đẩy mạnh công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quản lý nhà nước về hộ tịch65

  KẾT LUẬN71
  TÀI LIỆU THAM KHẢO73

  * Chú ý: Để xem đầy đủ bạn phải Download tài liệu về máy. Tài liệu này được thành viên Cộng Tác Viên Hư Trúc đăng lên Luận Văn Tốt Nghiệp. Theo quy định điều khoản sử dụng, Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.

  Nội quy : 3 link trong bài viết , 1 link trong comment . Vi phạm Filter domain + BAN nick vĩnh viễn mà không báo trước .

  BoGiaoDuc.Edu.VN : Nơi download Luận Văn Tốt Nghiệp, Luận Văn, Luan Van phục vụ cho việc nghiên cứu của các Học Viên !

Biểu tượng cảnh báo
Bạn muốn đặt quảng cáo... Liên hệ: hon1cai.mely@gmail.com Hotline: 0975.707.313
Các tài liệu tương tự:
Các tài liệu mới nhất:
đặc điểm của hộ tịch bai thu hoach mau quan ly hanh chinh nha nuoc o cap xa bai tieu luan quan li nha nuoc o huyen bao bao thuc trang ho tich o cap xa bao cao thuc tap quan ly ho tich dac diem của quan ly ho tich de tai tieu luan ve cong tac quan ly tu phap - ho tich download phần mềm quản lý hộ tịch miễn phí khai niem vê hộ tịch khái niệm quản lý hộ tich khái niệm quản lý nhà nước về hộ tịch luan van thac sy quan ly nha nuoc ve ho tich ly luan thực trạng và phuong huong doi moi mục đích yêu cầu của hoạt động đăng ký quản lý hộ tịch cấp xã nội dung quản lý nhà nước về hộ tịch quan diem cua dang nha nuoc ve ho tich quan ly nha nuoc ve kinh te o cap xa quản lý hành chính nhà nước ở cấp xã quản lý nhà nước về hộ tịch thac sy quan ly nha nuoc ve ho tich thực trạng quản lý hành chính nhà nước cấp cơ sở thực trạng quản lý nhà nước về hộ tịch tieu luan chuyen vien chinh cap xa phuong tieu luan mon quan ly hành chính nhà nước cấp xã tieu luan quan ly ho tich tieu luan thuc trang ve dang ky va quan ly ho tich

Từ khóa được tìm kiếm:

chuyen de quan ly ho tich

tieu luan cong tac quan ly ho tich cêp x·

đề tài tốt nghiệp về công tác quản lý hộ tịch

tieu luan chuyen de quan ly ho tich

tieu luan quan ly nha nuoc chuyen vien chinh mien phi

bao cao thuc tap tot nghiep chuyen nganh tu phap ho tich

luận văn thực hiện pháp luật về hộ tịch

tiểu luận quản lý nhà nước về hộ tịch

Hỗ trợ chung