Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Ninh Thuận

Kinh Tế

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. premiumlovestory lovestory Đang Ngoại tuyến
  Thành Viên Tích Cực
  Tài liệu đã gửi: 3588
  Tài liệu đã mua: 1
  Tài liệu đã bán: 250
  Mã số thành viên: 213
  Hàng ngàn luận văn miến phí
  Chuyên ngành: Kinh Tế Mã số tài liệu: 5952 Lượt xem: 308
  Thể loại: THẠC SỸ Bookmark and Share Phản hồi: 0
  Gửi lúc: 17-12-2011 21:22 Tác giả: Chưa cập nhật
  Giới thiệu sản phẩm


  THẠC SỸ Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Ninh Thuận


  CHƯƠNG1 : TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÀC
  DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  1.1.Khái niệm về ngân hàng và hoạt đông ngân hàng . 1
  1.1.1-Khái niệm về ngân hàng . 1
  1.1.2-Hoạt động của ngân hàng thương mại 1
  1.2. Dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng thương mại . 1
  1.2.1- Khái niệm dịch vụ ngân hàng bán lẻ . 1
  1.2.2- Đặc điểm của dịch vụ ngân hàng bán lẻ . 2
  1.2.3- Vai trò của dịch vụ ngân hàng bán lẻ trong nền kinh tế . 2
  1.2.4- Các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng bán lẻ . 3
  1.2.4.1-Nghiệp vụ huy động vốn . . 3
  1.2.4.2- Nghiệp vụ cho vay . . 5
  1.2.4.3- Dịch vụ thẻ . 6
  1.2.4.4- Hoạt động kiều hối 7
  1.2.4.5- Dịch vụ ngân hàng bán lẻ qua mạng . 8
  1.3. Một số kinh nghiệm về dịch vụ ngân hàng bán lẻ trên thế giới và bài học
  kinh nghiệm cho Việt Nam .
  9
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN 14
  LẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH NINH
  THUẬN . .
  2.1.
  Giới thiệu về ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam và Chi nhánh 18
  ngân hàng Đầu tư và phát triển Ninh Thuận .
  2.1.1-Giới thiệu chung
  18
  2.1.2-Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh ngân hàng 24
  Đầu tư và phát triển Ninh Thuận .
  2.1.2.1-Mạng lưới hoạt động . . 24
  2.1.2.2-Hoạt động huy động vốn . . 25
  2.1.2.3-Hoạt động tín dụng 2.1.2.4- Hoạt động dịch vụ .
  2.2.
  31
  35
  Thực trạng triển khai và hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ của
  ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam và Chi nhánh ngân hàng
  Đầu tư và phát triển Ninh Thuận . .
  40
  2.2.1-Quá trình triển và hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng 40
  Đầu tư và phát triển Việt Nam . .
  2.2.2-Quá trình triển khai và hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Chi
  nhánh ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Ninh Thuận .
  42
  2.2.3-Phân tích tổng thể môi trường kinh doanh của Chi nhánh ngân hàng
  Đầu tư và phát triển Ninh Thuận .
  2.2.3.1-Phân tích môi trường bên ngoài .
  47
  47
  o Yếu tố kinh tế thế giới . 47
  o Yếu tố chính trị . . 47
  o Môi trường luật pháp . 47
  o Yếu tố kinh tế trong nước . 48
  o Yếu tố quốc tế 48
  o Yếu tố công nghệ . 49
  o Yếu tố cạnh tranh . .
  2.2.3.2-Phân tích môi trường bên trong . .
  o Hệ thốngQuản lý . .
  49
  51
  51
  o Hệ thống Marketing . 51
  o Hệ thống kế toán tài chính 52
  o Hệ thống thông tin . . 53
  o Hệ thống Kiểm soát nội bộ 53
  2.3-Đánh giá hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Chi nhánh ngân hàng
  Đầu tư và phát triển tỉnh Ninh Thuận . .
  54
  2.3.1-Kết quả đạt được . 54
  2.3.2-Những tồn tại hạn chế . 56
  2.3.3-Nguyên nhân hạn chế sự phát triển hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ
  tại Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Ninh Thuận .
  57
  2.3.3.1-Những nguyên nhân khách quan 57
  2.3.3.1-Những nguyên nhân chủ quan . 57
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ 59
  TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH NINH
  THUẬN .
  3.1-Dự báo tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Ninh Thuận trong thời 61
  gian tới . .
  3.2-Định hướng phát triển của ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam
  61
  3.3-Mục tiêu và cơ sở xây dựng giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán
  lẻ
  62
  3.4-Các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Chi nhánh ngân
  hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Ninh Thuận .
  63
  3.4.1-Thâm nhập thị trường và thu hút khách hàng 63
  3.4.2-Phát triển thị trường và quản lý khách hàng . 64
  3.4.3-Phát triển sản phẩm dịch vụ mới . . 65
  3.4.4-Phát triển công nghệ thông tin . 73
  3.4.5-Phát triển năng lực tài chính của ngân hàng . 75
  3.4.6-Nâng cao chất lượng và quản lý nguồn nhân lực . 76
  3.4.7-Tăng cường hoạt động Marketing . 77
  3.4.8-Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng 78

  * Chú ý: Để xem đầy đủ bạn phải Download tài liệu về máy. Tài liệu này được thành viên premiumlovestory đăng lên Luận Văn Tốt Nghiệp. Theo quy định điều khoản sử dụng, Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.


Biểu tượng cảnh báo
Bạn muốn đặt quảng cáo... Liên hệ: hon1cai.mely@gmail.com Hotline: 0975.707.313
Các tài liệu tương tự:
Các tài liệu mới nhất:
đầu bán dịch hàng lẻ ngân ninh pháp phát tại tỉnh thuận triển vụ

Từ khóa được tìm kiếm:

giai phap phat trien dich vu ngan hang

luan van giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ninh thuận

giải pháp phát trien dịch vụ ngan hàng bán lẻ

Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hỗ trợ chung