Giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác trên tuyến Hà Nội – Hải Phòng Công ty Cổ phần vận tải hành khách số 14

Kiến Trúc - Xây Dựng

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. premiumLife good Life good Đang Ngoại tuyến
  Thành Viên Tích Cực
  Tài liệu đã gửi: 5421
  Tài liệu đã bán: 129
  Mã số thành viên: 8888
  Hàng ngàn luận văn miến phí
  Chuyên ngành: Kiến Trúc - Xây Dựng Mã số tài liệu: 37480 Lượt xem: 51
  Thể loại: LUẬN VĂN Bookmark and Share Phản hồi: 0
  Gửi lúc: 16-12-2013 15:17 Tác giả: Chưa cập nhật
  Giới thiệu sản phẩm


  LUẬN VĂN Giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác trên tuyến Hà Nội – Hải Phòng Công ty Cổ phần vận tải hành khách số 14


  MỤC LỤC
  Lời nói đầu
  Chương I.Tổng quan về vận tải hành khách bằng ô tô và hiệu quả khai thác vận tải hành khách bằng ô tô
  1.1.Tổng quan về vận tải hành khách bằng ô tô
  1.1.1. Một số khái niệm cơ bản trong vận tải và vận tải hành khách
  1.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác vận tải hành khách bằng ô tô liên tỉnh
  1.1.3.Các điều kiện khai thác trong vận tải hành khách
  1.2. Tổng quan về hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu quả khai thác trên tuyến bằng vận tải ô tô
  1.2.1. Chỉ tiêu và hệ thống chỉ tiêu
  1.2.2. Hiệu quả khai thác tuyến
  Chương II.Đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vận tải hành khách số 14
  2.1. Tổng quan về công ty vận tải hành khách số 14
  2.1.1. Tổng quan về công ty vận tải hành khách số 14
  2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty và chức năng, nhiệm vụ các phòng ban
  2.1.3. Tình hình hoạt động của công ty qua một số năm
  2.2. Phân tích và đánh giá hiệu quả khai thác vận tải hành khách liên tỉnh của công ty vận tải hành khách số 14. áp dụng trên tuyến: Hà Nội - Hải Phòng
  2.2.1.Phân tích các chỉ tiêu khai thác kỹ thuật
  2.2.2. Phân tích các chỉ tiêu kinh tế tài chính
  Chương III.Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác trên tuyến: Hà Nội – Hải Phòng
  3.1. Cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất giải pháp

  * Chú ý: Để xem đầy đủ bạn phải Download tài liệu về máy. Tài liệu này được thành viên premiumLife good đăng lên Luận Văn Tốt Nghiệp. Theo quy định điều khoản sử dụng, Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.


Biểu tượng cảnh báo
Bạn muốn đặt quảng cáo... Liên hệ: hon1cai.mely@gmail.com Hotline: 0975.707.313
Các tài liệu tương tự:
Các tài liệu mới nhất:

Từ khóa được tìm kiếm:

Download luận văn tốt nghiệp, đề tài, tài liệu, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ
Hỗ trợ chung